Gorm Anker Gunnarsen. Medlem af Københavns Borgerrepræsentation for Enhedslisten. Medlem af Børne- og ungdomsudvalget og Sundheds- og omsorgsudvalget.

Forbrændingsanlægget er for stort og for dyrt

København har bestilt og fået en kæmpeovn til afbrænding af affald, der indvies den 4. oktober.

Samtidig vil København sortere og genanvende byens affald. Når man både vil afbrænde mere affald og genbruge mere affald er der tydeligvis noget, som er brændt sammen i forholdet mellem politisk mål og faktisk investering. Kortslutningen skete i det politiske rum, hvor ledende socialdemokrater i starten af 2010′ erne lod sig presse af industrien og højrefløjen.

I slutningen af 00′ erne var det gamle Amager Forbrænding ved at være nedslidt. Der skulle bygges et nyt anlæg. Under den daværende blå regering var det hensigten, at al affald skulle liberaliseres – altså kunne handles – og derfor ville daværende direktør Ulla Röttger og bestyrelsesformanden Mogens Lønborg (K) bygge et større anlæg.

Det ville Københavns Kommune ikke – anlægget skulle højst være af samme størrelse, fordi mere affald skal genanvendes.

I 2011 kom Socialdemokratiet (med SF og R) til magten – Bjarne Corydon (S) blev finansminister, valgt i Esbjerg, hvor Vølund er en stor virksomhed, og hvor fællestillidsmanden var en af Corydons støtter. Den ny regering offentliggjorde med Ida Auken som miljøminister en ny offensiv genbrugspolitik, der ville sænke forbrænding markant.

I januar 2012 skulle Københavns Borgerrepræsentation tage stilling til låneansøgningen fra Amager Forbrænding til det store anlæg – et klart politisk flertal ville sige nej og kræve et nyt projekt med et mindre og billigere anlæg, bl. a.

med henvisning til den ny regerings genbrugspolitik. Amager Forbrænding valgte en uge før beslutningen at offentliggøre, at Vølund havde vundet udbuddet på at bygge det store anlæg.

Danske arbejdspladser stod på spil, hvis borgerrepræsentationen sagde nej, lød det fra en række socialdemokrater rundt i fagforeninger og fra Vølund. Fællestillidsmanden fra Vølund opfordrede Bjarne Corydon til at gribe ind: Kunne det virkelig passe, at regeringens genbrugspolitik skulle hindre Vølund i at vinde ordren? Det fik Corydon på banen.

Kort efter afsendte Bjarne Corydon og Ida Auken (R) et brev, hvor det blev understreget, at den nye genbrugspolitik ikke kunne bruges af kommunen til at afvise et større forbrændingsanlæg.

Der blev fra mange politiske aktører lagt et massivt pres på kommunen. »Der blev brugt bøllemetoder,« udtalte Ida Auken senere til Jyllands-Posten.

Borgerrepræsentationens flertal gav efter og endte alligevel med at godkende lån til det store anlæg – men vedtog samtidig, at anlægget kun må benytte affald fra kommunens område, og at en den ekstra kapacitet kun må bruges til træ og ikke affald.

Et par år efter kom afsløringen. Økonomien i det store anlæg hang ikke sammen. Efter kommunevalget i 2017 blev direktøren fyret, og bestyrelsen gennemførte en redningsplan for at undgå en ekstraregning på knap 2 mia. kr.

Corydons afsporing af ambitionerne om genanvendelse var altså ikke kun bagstræberisk – den var også dyr for skatteyderne.

Vi har brug for en samlet plan fra regeringen, hvor affaldsforbrændingen i hele Danmark planlægges, så den foregår, hvor den er mest effektiv – og det er den lige nu inden i Amager Bakke. Planen må indebære, at andre danske kommuner ikke gentager fejlen og lader udtjente anlæg erstatte af nye.

Det ville klæde Mette Frederiksens grønne regering at tage et ansvar for at rydde op efter Corydons sorte højresvingsulykke ved at arbejde for en samlet plan for udfasningen af kommunernes forbrændingskapacitet.

Fremtiden er cirkulær økonomi, og affald skal genanvendes i stedet for at blive brændt af.

Sådan kan “andet brandbart” med tiden blive til “alt genanvendt”.

Det ville klæde Mette Frederiksens grønne regering at tage et ansvar for at rydde op efter Corydons sorte højresvingsulykke ved at arbejde for en samlet plan for udfasningen af kommunernes forbrændingskapacitet.

Trykt i Jyllands-Posten 1/10-2019

Blogger og medlem af ARC’s bestyrelse: