Ninna Hedeager Olsen. Teknik- og miljøborgmester for Enhedslisten i København. Medlem af Teknik- og miljøudvalget og Økonomiudvalget.

Om besparelserne på de bemandede legepladser

Jeg har det seneste døgn fået en del henvendelser om et forslag om besparelser på de bemandede legepladser i København.
Lad mig slå fast med det samme, at forvaltningen endnu ikke har taget stilling til, om forslaget skal indgå i deres samlede anbefalinger til besparelser. Det er en mulig besparelse blandt mange andre, som nu er i høring hos medarbejderne, og som Teknik- og Miljøudvalget først skal tage stilling til ‪den 19. november.‬

Der er flere årsager til, at 2019 bliver et hårdt år for Teknik- og Miljøforvaltningen, hvor vi kommer til at sige farvel til mange medarbejdere på grund af en presset økonomi. Det skyldes blandt andet, at vi ikke længere må opkræve en adfærdsregulerende afgift, når vi giver tilladelse til at opstille containere på kommunens arealer. Det giver et indtægtstab på 12,4 mio. kr., som partierne bag budgetaftalen for 2019 ikke har kompenseret Teknik- og Miljøforvaltningen for. De penge er vi tvunget til at finde, og det er desværre meget svært at løse uden afskedigelser. Det samme gælder en række andre udgifter der ikke er blevet dækket ved budgetforhandlingerne.


Containerindtægterne har før dækket lovpligtigt myndighedsarbejde, der kan være alt fra medarbejdere der giver gravetilladelser til medarbejdere der giver tilladelser til arrangementer eller udeservering. Dette kan vi ikke skære på, da det er lovpligtigt. Derfor er udvalget nødt til at beslutte, hvilke af de ikke-lovpligtige aktiviteter, der skal lukkes eller skæres på.


For at finde forslag til besparelser er hele forvaltningens økonomi blevet gennemgået. Her har det vist sig, at der ikke er mange muligheder for at spare på eksempelvis indkøb af materiel og dermed undgå personalereduktioner. Samtidig har forvaltningen mange lovbundne opgaver og ansvarsområder med nationale servicemål. Det kan eksempelvis være arbejdet med lokalplaner og byggesagsbehandling. Her kan forvaltningen heller ikke foreslå besparelser. Det har desværre betydet, at forvaltningen står tilbage med begrænsede forslag til sparemuligheder.


Lige nu bliver forvaltningens medarbejdere hørt igennem deres samarbejdsudvalg om en række spareforslag, der alle vil kunne mærkes og komme til at gøre ondt. Først herefter får vi i Teknik- og Miljøudvalget opgaven med at foretage de svære prioriteringer.


Af respekt for processen med inddragelse af medarbejderne vil jeg ikke forholde mig til forslagene, før jeg sammen med resten af udvalget får dem præsenteret.
Det er ingen hemmelighed, at jeg allerhelst beholder alle vores dygtige medarbejdere, hvad end det drejer sig om personalet på vores bemandede legepladser, ansatte på tilsyn eller driftsmedarbejdere, der sørger for orden og fremkommelighed i byen. Færre hænder skaber en ringere service i vores by, og det er desværre resultatet af den budgetaftale, flertallet har indgået.

Blogger: