Ninna Hedeager Olsen. Teknik- og miljøborgmester for Enhedslisten i København. Medlem af Teknik- og miljøudvalget og Økonomiudvalget.

Måling af luftforurening skal komme københavnerne til gode

I Københavns Kommunes har vi besluttet af træde ind i et samarbejde med Google om måling af luftforureningen på gadeniveau i København. Google har i forvejen en bil kørende rundt i hovedstaden for at levere billeder til Google Maps, og nu er der så tilføjet en tragt oven på bilen, som skal måle luftkvaliteten byen. Hensigten er, at politikere, forskere og ganske almindelige københavnere kan få indblik i, hvordan luftkvaliteten er i hvert enkelt nabolag i København.

Den idé anerkender Catrine Søndergaard Byrne og Pernille Tranberg fra Tænkehandletanken DataEthics.eu også i begyndelsen af deres debatindlæg på Altinget d. 22. oktober. Desværre er der opstået en misforståelse, de skriver nemlig, at ”Københavns Kommune forærer borgeres data til Google,” og det er ikke tilfældet. For mig som Enhedslisten borgmester, var det det første jeg spurgte til, før jeg overvejede at gå ind i samarbejdet. Jeg ville aldrig gå med til at dele informationer om borgerne med Google. Her er der i stedet tale om data om luftforurening, som Google indsamler og deler med kommunen. Resultaterne af dataindsamlingen kommer til at ligge på en offentlig platform på kommunens hjemmeside, så de kan tilgås helt uafhængigt af vores samarbejdspartner.

Aftalen er et udviklingsprojekt og et partnerskab uden økonomi. Vi kan altid træde ud af samarbejdet uden konsekvenser, og skulle der være årsager til at overveje dette, ser vi særskilt på denne problemstilling. Vi er ikke afhængige af de data, Google indsamler, men vi er glade for, at firmaet ønsker at indgå et samarbejde med kommunen for at give bedre viden om luftforurening lokalt i København. Særligt når vores primære pejlemærker i øjeblikket er blot tre statslige målestationer, som på ingen måde giver et retvisende billede af situationen i hele kommunen. Vi er naturligvis fuldt bevidste om, at Google i denne sammenhæng også nyder godt af at blive kædet sammen med København, som har et særdeles stærkt brand på miljø- og klimadagsordenen. Det er vi ikke blinde overfor.

Vi skal have en naturlig skepsis
Det er naturligvis også værd at hæfte sig ved, at det står Google frit for, med eller uden et samarbejde med Københavns Kommune, at måle luftforureningen i København. Vi skal selvfølgelig have en naturlig skepsis, når vi bliver tilbudt partnerskaber med private leverandører, og det har vi også haft i denne omgang. Forud for indgåelsen af aftalen har vi derfor også haft fokus på, hvad der kunne være af problemer på området. Men fordi informationsstrømmen kun går én vej, har vi valgt at gå ind i et brugbart samarbejde. Det går altså i sin enkelthed ud på, at vi som kommune deler data om luftforurening indsamlet af Google.

Årsagen til at indgå i sådan et samarbejde er naturligvis udfordringen med luftforurening i hovedstaden. Et problem jeg som teknik- og miljøborgmester fra Enhedslisten meget gerne vil handle på, men det kræver politisk vilje og flertal at begrænse kilderne til partikelforurening. Forhåbentlig kan mere viden om omfanget få skubbet til denne dagsorden, så vi kan sikre københavnerne renere luft. Og forhåbentlig kan andre byer verden over på sigt også nyde godt af vores erfaringer. Det er med dette sigte, at vi samarbejder med Google og tre universiteter om indsamling af lokale luftforureningsdata.

Blogger: