Gorm Anker Gunnarsen. Medlem af Københavns Borgerrepræsentation for Enhedslisten. Medlem af Børne- og ungdomsudvalget og Sundheds- og omsorgsudvalget.

Vælg kommunal velfærd

Rådhusets udvalg har nu alle sendt forslag videre til efterårets forhandlinger af Københavns samlede budget for 2020. Billedet peger i samme retning: Ringere normeringer i dagtilbud, nedskæringer i hjemmepleje, dårligere biblioteksbetjening, færre tilbud til byens mest udsatte. Udvalgene har peget på omfattende forringelser i en samlet afvejning af, hvorledes sparekravene i den foreløbige budgetramme kan efterkommes med det mindst mulige tab af kvalitet. Det kommunale selvstyre er reduceret til en spareøvelse. Men sådan behøver det ikke at være. Inden 2020-budgettet skal vedtages endelig i oktober, kan byen have genvundet sin frihed til at fastlægge et ansvarligt budget. Det fordrer, at Folketinget fjerner budgetlovens snærende bånd. Valget ligger dermed hos borgerne. Borgerne kan vælge kommunal velfærd, ved at stemme på et Folketing, som vil skrotte budgetloven.

Trykt i Bryggebladet 9/5-2019

Blogger: