Nye byrum og flere cykelparkeringer til Nybrogade

Som den eneste gade langs Slotsholmen og Frederiksholms kanal er Nybrogade ikke blevet istandsat. Men med udsigt til øget færdsel i forbindelse med åbningen af metrostationen Gl. Strand giver kommunen sig nu i kast med at give gaden nye grønne byrum og flere cykelparkeringspladser.

Som den står i dag, inviterer Nybrogade ikke ligefrem de forbipasserende til ophold langs kanalen. Gaden er hjemsted for en stor mængde parkeringspladser, og det tiltrækker bilister, der jævnligt cirkulerer i området for at finde en plads.

Men gaden ligger midt i Københavns historiske middelalderby, og det skal nu afspejles bedre ved at istandsætte hele gaden. Teknik- og Miljøudvalget godkendte mandag den 29. april en indstilling, der betyder, at man fjerner 35 parkeringspladser og i stedet etablerer en bred promenade langs kanalen, med nye træer og bænke til ophold. Ligeledes åbnes byrummet ved Frederiksholms Kanal med etableringen af to nye pladser med dertilhørende cirkulære Københavnerbænke, derudover etableres 62 nye cykelparkeringspladser i Nybrogade, Naboløs og Knabrostræde. Istandsættelsen sker med respekt for gadens historiske udtryk. Stedfortrædende teknik- og miljøborgmester Karina Vestergård Madsen (EL) er glad for, at man nu kan få istandsat den sidste gade langs kanalen:

– Det er dejligt, at vi kan starte arbejdet i Nybrogade, som i årevis har været hjemsted for en masse parkeringspladser, hvilket har tiltrukket en del trafik. Nu får vi fjernet størstedelen af parkeringspladserne og i stedet gjort området tilgængeligt for fodgængere og cyklister. Med den nye promenade og 12 nye træer får vi gjort endnu en del af København grønnere og mere levende til gavn for de lokale og de fremtidige besøgende ved Gl. Strand, siger Karina Vestergård Madsen.

Da projektet blev sendt i høring, var der stor lokal bekymring for, at istandsættelsen ville føre til mere udeservering og natteliv. Derfor har man i indstillingen lagt op til at indrette det nye byrum med smalle fortove, der ikke lægger op til yderligere udeserveringsarealer, end der er i dag. På den måde har de lokales høringssvar givet konkret udslag, og det viser ifølge den stedfortrædende teknik- og miljøborgmester netop vigtigheden af høringsprocessen.

– Når vi anlægger nye byrum i København, er det vigtigt, at vi også lytter til københavnerne. Her har vi taget deres ønsker med i beslutningsprocessen, og det har givet konkret udslag i, hvordan den fremtidige gade kommer til at se ud. Vi skal altid have in mente, at vi bygger for københavnerne, og derfor betyder det noget, hvad de mener om et projekt, siger Karina Vestergård Madsen.

I forbindelse med arbejdet etableres der en meter brede cykelvenlige spor i hver side af vejen, og dermed ophæves ensretningen for cyklister, imens der stadig vil være ensrettet for bilister. De nye cykelspor er med til at øge trafiksikkerheden og oplevelsen af tryghed for cyklister. Da man ønsker at genskabe gadens historiske udtryk, etableres der ny granitbelægning fra facade til kajkant langs hele gaden, der i dag er belagt med asfalt.

Nybrogade forventes færdiganlagt og klar til ibrugtagning i august 2020.

Fakta
Der nedlægges 31 parkeringspladser i selve Nybrogade, to i Naboløs og to i Knabrostræde.

I dag har Nybrogade, Naboløs og Knabrostræde 78 cykelparkeringspladser, hvilket i indstillingen øges med 62, så der i alt vil være 140.