Vi elsker ikke forbud, men vi stemmer ja til forslag, der reducerer CO2

Konsekvenserne af klimaændringerne står ikke bare lige for døren, de er er fuld gang, og vi er godt på vej til en klimakatastrofe, hvilket sommerens mange vilde vejrfænomener mindede os om. Det er et politisk ansvar at handle, og det skal vi gøre på alle niveauer blandt andet gennem tiltag, som reducerer vores udledninger af CO2.

Daginstitutionerne og madskolerne i København har på eget initiativ nedsat forbruget af rødt kød, okse, kalv og lam til, hvad der svarer til under et kilo pr. barn om året. Det er mindre end 25 gram om ugen. Det er en fin bedrift, som fortjener anerkendelse. Viljen er der, og der er lokalt ejerskab til beslutningerne.

Selvom forbruget af det røde kød allerede nu er skåret ned til mindre end 0,6 procent af madbudgettet i skoler og daginstitutioner, så er København en stor kommune, og en total fjernelse af det røde kød, vil derfor efter Børne-og Ungdomsforvaltningens beregninger svare til en reduktion på 1.400 ton om året.

Der er langt fra 1.400 til de nødvendige reduktioner, men hvert lille skridt er nødvendigt.

Vi kan ikke vente på teknologier, som i en uvis fremtid skal løse problemerne for os.

Vi må aktivt bidrage til reduktionerne med det samme.

Grundlæggende tror vi i Enhedslisten på det lokale selvstyre. Og vi kan se, at de lokale forældrebestyrelser ved egen kraft har reduceret forbruget af rødt kød markant. Vi mener dog også, at vi står i en situation, hvor vi er nødt til at plukke alle lavthængende frugter, og derfor støtter vi det sidste skridt væk fra det røde kød i vuggestuer, børnehaver og skoler.

Der vil fortsat være mulighed for at servere fisk og hvidt kød, som for eksempel kylling, som har et markant lavere CO2 aftryk.

Partierne bag næste års budget i Københavns Kommune har så godt som ingen initiativer til reduktion af CO2. Kun sølle 89 ton, hvilket svarer til syv københavneres udledninger, kunne socialdemokraterne i deres aftale med de borgerlige levere. Det er decideret uansvarligt.

Med afskaffelsen af det røde kød har vi en mulighed for at mangedoble reduktionerne.

Den griber vi, og så håber vi, at alvoren går op for særligt socialdemokraterne, og at de fremover vil være med til at pege på løsninger, som ikke alene lægger ansvaret for CO2-reduktionerne hos børnene.

Blogger: Katrine Hassenkam, Medlem af Børne- og Ungdomsudvalget for Enhedslisten

Bragt i Berlingske Tidende 21/10-23