Karina Vestergård Madsen. Medlem af Københavns Borgerrepræsentation for Enhedslisten. Gruppeformand og medlem af Økonomiudvalget og Socialudvalget.

Kæmpetårn i nordhavn får afslag

Bygherren bag det kæmpestore H. C. Andersen Adventure Tower får afslag på anmodningen om at igangsætte arbejdet med en lokalplan for det 280 meter høje tårn i Nordhavn. Stedfortrædende teknik- og miljøborgmester Karina Vestergård Madsen (EL) er glad for den beslutning, da hun ikke kan se en fremtid for projektet.

Boliger, erhverv og meget mere samlet i et 280 meter højt tårn ved en forlystelsespark. Det lyder ikke som noget, der hører hjemme i Københavns Nordhavn. Og stedfortrædende teknik- og miljøborgmester Karina Vestergård Madsen (EL) mener da heller ikke, at det bør blive en realitet. Derfor glæder borgmesteren sig over, at et flertal i Teknik- og Miljøudvalget netop har givet bygherren bag H. C. Andersen Adventure Tower afslag på sin anmodning om at starte arbejdet med en lokalplan, der skal bane vej for projektet.

– Jeg kan ligesom så mange andre københavnere ikke se idéen i at opføre en privat bygherrers prestigeprojekt i vores by. Med 280 meter vil det blive det absolut højeste tårn i Øresundsregionen, og det skal ikke stå som en kolos i København, så vi alle, uanset hvor vi er, kan se det, og mange vil leve i skyggen af det. København er ikke New York, og det er faktisk positivt. Vi kan godt have nogle høje bygninger, hvor det giver mening, men der er ingen grund til at bygge højt alene for højdens skyld, siger Karina Vestergård Madsen.

Det store tårn opkaldt efter den kendte eventyrforfatter vil ifølge Teknik- og Miljøforvaltningen give en hel perlerække af problemer, som også nævnes i flæng i indstillingen: Beboerne vil opleve, at deres boliger ligger afsides og uden nærhed til Nordhavns hverdagstilbud, og bygningen vil påvirke oplevelsen af Københavns såvel som Øresundsregionens kultur- og naturlandskaber. Dertil forventes bygningen at medføre vindturbulens i de omkringliggende områder. Alt sammen grunde til, at Karina Vestergård Madsen håber, at projektet skrinlægges.

– Første del af Nordhavn er desværre blevet et VIP-projekt med dyre ejerboliger og dyre private lejeboliger. Samtidig er området nærmest kemisk renset for grønne områder. Den fejl skal vi ikke gentage med Ydre Nordhavn. Det område skal laves med fokus på den almindelige københavnere og grønne områder. Ikke rigmandsboliger og en forlystelsespark for turister, siger Karina Vestergård Madsen.

Fakta
Baggrunden for den seneste henvendelse fra bygherren er, at der er indgået en privatretlig aftale mellem grundejeren By og Havn og bygherren om at starte byggeriet inden Nordhavnstunnelens åbning. Kommunen kan dog ikke være part, hvilket betyder at kommunen ikke kan håndhæve aftalen eller kræve den overholdt. Kommunen kan heller ikke sikre, at aftalen ikke ophæves af parterne.

Desuden må byggeriet, ud over 870.000 m2, som byggeriet vil være, ifølge en tidligere kommunal beslutning af plangrundlaget for igangsætning af byggeriet ikke vedtages før tidligst to år før Nordhavnstunnelens åbning, som foreløbigt er planlagt til 2027. Dette er nu bekræftet endnu en gang med dagens beslutning i Teknik og Miljøudvalget.