Charlotte Lund

Nyt forslag fra Enhedslisten, SF og Alternativet skal styrke arbejdet med ligestilling i Københavns kommune

Enhedslisten, SF og Alternativet i Københavns Borgerrepræsentation vil sikre mere fokus på ligestilling, og derfor stiller partierne nu et forslag om at oprette et ligestillingskontor og samle det koordinerende og overordnede ansvar i én forvaltning.

Det står sløjt til med ligestillingsarbejdet i Københavns Kommune. Derfor foreslår tre partier nu, at kommunen samler det overordnede og koordinerende ansvar i Økonomiforvaltningen, og at man samtidig opretter et ligestillingskontor. Partierne vil på den måde sikre, at kommunen arbejder målrettet med at fremme ligestilling blandt alle københavnere. Borgerrepræsentationen skal tage stilling til forslaget torsdag den 4. marts.

I dag er ansvaret for Københavns ligestillingsarbejde spredt over kommunens syv forvaltninger. Det betyder ifølge partierne, at ligestillingen ofte bliver glemt. Fire ud af syv forvaltninger i kommunen angiver nemlig, at man ikke har øremærket midler eller årsværk særligt til ligestillingsindsatsen.

Hvis forslaget bliver gennemført, skal et nyt ligestillingskontor i fremtiden koordinere kommunens arbejde med ligestilling blandt københavnerne og trække på de nyeste internationale erfaringer og forskning.

Alternativets Franciska Rosenkilde, der er Kultur- og Fritidsborgmester i København, udtaler:

”Mangel på ligestilling i København, er som andre steder i samfundet, et strukturelt problem. Derfor forslår vi nu et ligestillingskontor under Økonomiforvaltningen, der proaktivt skal fremme ligestillingen i byen fra barnelivet til voksenlivet, gennem politik, faglighed og data.”

Enhedslistens ligestillingsordfører i Borgerrepræsentationen, Charlotte Lund, udtaler:

”Hvis København skal kunne leve op til sine ligestillingsmæssige ambitioner skal det være helt klart, hvor ansvaret skal placeres for at følge op på udviklingen, så det ikke ender mellem stolene. Skåltaler har vi haft rigeligt af, nu er det på høje tid med noget handling”

SF’s Sisse Marie Welling, der er Sundheds- og Omsorgsborgmester i København, udtaler:

”Tiden er kommet til, at vi tager et endeligt opgør med den diskrimination, som har kendetegnet vores arbejdsmarked og samfund i mere end 100 år. Køn afgør ikke vores kvalifikationer. Og køn skal heller ikke afgøre, hvad vi får i løn, vores chancer for at leve et langt og godt liv eller vores mulighed for at bruge det offentlige rum. Som Danmarks største kommune – og arbejdsplads – bør vi selvfølgelig gå forrest og sikre ligestilling i alle dele af københavnernes liv.”

Læs forslaget her:  https://www.kk.dk/node/14148/04032021/edoc-agenda/d8703b3c-cd8a-4d96-9ee9-b9c85ae78816/889e8878-1a32-4e63-b4c8-2a0d0c7624b8