Charlotte Lund. Medlem af Københavns Borgerrepræsentation for Enhedslisten. Medlem af Økonomiudvalget og Socialudvalget.

UDSATTE: Giv krisehjælp til udenlandske hjemløse

HJEMLØSE OG andre socialt udsatte lever et liv, der gør dem særlig sårbare i disse tider.

De har både større risiko for at blive smittet med covid-19 og for at blive kritisk syge, hvis de bliver smittet. Derfor har vi i socialforvaltningen i København gjort en række tiltag for at forhindre smitte blandt socialt udsatte. Botilbud har lukket for besøg, der bliver taget særlige forholdsregler, når væresteder serverer måltider, og der er indrettet karantænepladser for socialt udsatte. Men én gruppe kan vi ikke hjælpe: Illegale migranter, der lever som hjemløse. Loven giver ikke kommunerne lov til at hjælpe illegale migranter. Til hverdag er det frivilligorganisationerne, som støtter gruppen med mad, en seng at sove i og anden hjælp. De organisationer står nu over for en kæmpe opgave, for de er slet ikke gearet til at hjælpe de udenlandske gennem den krisesituation, vi står i lige nu. Derfor har socialborgmesteren 26. marts sendt et brev til udlændinge-og integrationsminister Mattias Tesfaye (S) med en opfordring til at sætte fokus på den indsats.

IDE SENESTE dage har vi set hjælpepakker til blandt andre erhvervsdrivende og kulturlivet. Det er godt, for der er behov for, at vi som samfund holder hånden under dem, der bliver allerhårdest ramt.

Folketingspolitikerne står normalt ikke i kø for at give håndsrækninger til landets illegale migranter. Men i den alvorlige situation, vi står i nu, bør de gøre en undtagelse.

Ikke mindst da de illegale migranter for tiden ikke kan få varmen eller bruge toiletterne på kommunens biblioteker, kulturhuse og andre åbne tilbud.

Vi kan ikke lade en gruppe af mennesker i stikken, mens coronavirussen hærger.

Heller ikke, selv om de opholder sig ulovligt i landet. Vi har et medmenneskeligt ansvar for at sørge for, at de får den rette sundhedsfaglige hjælp.

Socialforvaltningen er lige nu i dialog med Røde Kors og andre ngo’er om tiltag målrettet udenlandske hjemløse. Røde Kors er også i dialog med en privat bygherre om en grund, de kan bruge til formålet, og her prøver vi som kommune at understøtte dialogen. Vi ved, at andre ngo’er også vil kunne sætte ind med tilsvarende indsatser. Men kun, hvis de får den rette hjælp fra Christiansborg.

Trykt i Politiken 2/4-2020. Skrevet sammen med andre medlemmer af socialudvalget fra Socialdemokraterne, Radikale, Alternativet og SF.