Grønt flertal i København står bag ny ambitiøs 2035-klimaplan

Et politisk flertal i Københavns Borgerrepræsentation foreslår nu, at byen vedtager en ny klimaplan frem mod 2035. Den ambitiøse plan vil på ny gøre hovedstaden til en frontløber på klimaområdet. Borgerrepræsentationen skal tage stilling til forslaget torsdag den 4. marts. 

Et flertal bestående af Enhedslisten, SF, Radikale Venstre, Alternativet og Dansk Folkeparti stiller nu et forslag om, at Københavns Kommune vedtager en ny klimaplan, som skal træde i kraft, når den nuværende klimaplan udløber i 2025. Forslaget forventes vedtaget på et møde i Borgerrepræsentationen torsdag aften.

Planen indeholder tre centrale mål, nemlig en halvering af CO2-udledninger forbundet med københavnernes forbrug i 2035, en halvering af CO2-udledninger fra offentlige indkøb i 2030 og en fastholdelse og skærpelse af klimaneutraliteten i 2025 til klimapositiv med udfasning af biomasse i 2035.

Det siger partierne om forslaget

Gorm Gunnarsen, medlem af Teknik- og Miljøudvalget for Enhedslisten, udtaler:

”Med et styrket blik for alle elementer i byens fossile fodaftryk, vil vi sætte meget tydelige grænser for byens forbrug af klimaskadelige produkter. De nye mål vil gøre det nemmere at skelne mellem pyntegrønne og bæredygtige valg. Målene kan blive hjørnestenen i den politiske ansvarlighed, som stopper byens bidrag til destabiliseringen af vores klima.”

Klaus Mygind, medlem af Teknik- og Miljøudvalget for SF, udtaler:

”Københavns kommune skal blive verdens første CO2 neutrale hovedstad i 2025. Det er et helt afgørende mål, men vi skal også blive det som borgere. Her er vi langt fra i mål. Derfor skal vi udarbejde en plan for, hvordan vi borgere og vores virksomheder mindsker vores CO2 forbrug markant frem mod 2035.”

Mette Annelie Rasmussen, medlem af Teknik- og Miljøudvalget for Radikale Venstre, udtaler:

”København skal være verdens grønne fyrtårn. Det kræver at vi først og fremmest når vores mål om CO2-neutralitet i 2025, men i særdeleshed også at vi formår at rykke grønnere derfra. CO2-neutralitet er ikke et endemål, men et delmål. Nu tager vi hul på kommunens egne indkøb og sætter en indsats i gang for at hjælpe Københavnerne til at træffe mere klimavenlige forbrugsvalg. Med de nye indsatser kombineret med anvendelsen af kendte og nye klimateknologier er jeg fuld af optimisme og klar til at vi trækker i den grønne føretrøje i kampen mod klimaforandringer. ”

Fanny Broholm, medlem af Teknik- og Miljøudvalget for Alternativet, udtaler:

“Den nuværende klimaplan var et godt første skridt, men den er forældet og fyldt med huller i opgørelsesmetoden. Den nye plan lukker hullerne og sætter et markant højere ambitionsniveau frem mod 2035. Den gamle plan medregner kun CO2-udledninger fra geografisk produktion og størstedelen af reduktionen findes fra biomasse og off-setting af vindmøller. Det er banebrydende, at vi i København nu tager ansvar for de CO2 udledninger, der stammer fra borgernes og kommunens forbrug samt biomasse og bliver CO2 positive i 2035.”

Finn Rudaizky, medlem af Teknik- og Miljøudvalget for Dansk Folkeparti, udtaler:

”DF vil i den grønne gruppe fokusere på mere end blot CO2. DF vil udvide arbejdet med klima med beskyttelse af naturen og biodiversitet til lands og til havs. Vi skal se på helheden frem for kun at fiksere på mængden af CO2 som målbar enhed for succes”

 

Læs partiernes forslag her: https://www.kk.dk/node/14148/04032021/edoc-agenda/d8703b3c-cd8a-4d96-9ee9-b9c85ae78816/5ba8d98f-0937-4c43-892d-17da689f5dd0