Jens Kjær Christensen. Medlem af Københavns Borgerrepræsentation for Enhedslisten. Medlem af Kultur- og fritidsudvalget.

Enhedslisten vil ikke lukke festen – men hvad er fakta om den nye Restaurations- og Nattelivsplan

De seneste dages diskussion om en ny Restaurations – og Nattelivsplan gældende fra 2022 har vist, at der er nogen usikkerhed om, hvad der er gældende praksis, og hvilke forslag til nye restriktioner den kommende plan indeholder.

Tilbage i 2016 og i 2018 besluttede Bevillingsnævnet nye retningslinjer – kaldet varsler – for hhv dele af Nørrebro og Middelalderbyen. De to varsler er nærmere beskrevet under afsnittet “Gældende praksis”.

De nye forslag til restriktioner 

Men den nye plan indeholder forslag om en mere restriktiv praksis ved tildeling af alkoholbevilling og nattilladelse også i forbindelse med fornyelse eller overtagelse af bevilling og nattiladelse. Ligeledes inddeles byen i 4 zoner med forskellige forslag i hver zone til retningslinier for tildeling af bevilling og nattilladelse.

Det er især disse forhold, der har været i fokus for brancheorganisationerne. Planen indeholder i øvrigt en lang række andre forslag, om at styrke støjvagter, flere toiletter og mere renhold, skabe større tryghed med belysning og forebygge grænseoverskridende adfærd, som der ikke er uenighed om.

Det er ikke Enhedslisten, som har stillet forslag om en mere restriktiv praksis, og i den udformning, de har nu, støtter vi dem ikke. Hvad angår de 2 gældende varsler, så ønsker Ø af de skal fastholdes. Vi arbejder på at opnå den vanskellige balance mellem et levende natteliv og borgernes behov for søvn.

Gældende praksis

Der er 2 gældende varsler dvs retningslinier for Bevillingsnævnets praksis i forbindelse med ansøgninger om nattilladelser. Nattilladelser gives i tidsrummet efter kl.00.00 til kl. 1, 2, 3, 4 eller 5. Varslerne er vedtaget af Bevillingsnævnet.

Uanset dette skal Bevillingsnævnet vurdere hver enkel ansøgning individuelt, og det kan medføre, at der gives en nattilladelse på trods af varslet. Man må med andre ord ikke sætte skøn under regel.

 1. Bevillingsnævnet besluttede den 20. april 2016 at ændre praksis gældende for dele af Nørrebro.

Praksisændringen lyder:

 • Der er stop for nye nattilladelser nætter efter søndage til torsdage i gaderne Blågårdsgade, Fælledvej, Ravnsborggade samt dele af Nørrebrogade (nr. 1-27 og 2-26).
 • Der er stop for nye nattilladelser efter kl. 02.00 nætter efter fredage og lørdage i gaderne Blågårdsgade, Fælledvej, Ravnsborggade samt dele af Nørrebrogade (nr. 1-27 og 2-26).

Baggrunden for varslet er, at beboerne i området oplever et stadigt mere livligt natteliv med deraf følgende støjgener. Desuden viser undersøgelser, at der i disse gader er en meget stor beboelsestæthed på mellem 196 og 247 beboere pr. 100 meter gade. Der er allerede en del restaurationer med nattilladelse i disse gader, og der er registreret en stigning i antallet af nattilladelser i området de senere år.

Kommunens undersøgelser i andre områder af byen viser, at i områder med mange restaurationer med nattilladelser, er der betydelig øget risiko for, at der opstår gener fra nattelivet for de omkringboende.

Stoppet for nattilladelser gælder kun nye bevillinger. Alle ansøgninger vil fortsat blive behandlet individuelt i nævnet i overensstemmelse med loven og de forvaltningsretslige principper. Restauratører, som overholder reglerne, vil fortsat kunne søge om fornyelse samt overførsel af bevilling og nattilladelse.

 1. Bevillingsnævnet i København har den 18. september 2018 besluttet at ændre sin praksis for nattilladelser i Middelalderbyen.

Den nye praksis medførte et stop for alle nye nattilladelser i Middelalderbyen i tidsrummet fra kl. 24.00 til kl. 05.00 alle ugens dage.

Der er betydelige nattelivsgener i Middelalderbyen. Området er et stærkt koncentreret restaurations- og nattelivsområde med et højt antal ordens- og ædruelighedsmæssige hændelser i nattetimerne og mange støjklager. Det viser analysen af restaurations- og nattelivet i Middelalderbyen, som Kultur- og Fritidsforvaltningen har udarbejdet.

Middelalderbyen er afgrænset af gaderne:

 • Vester Voldgade
 • Stormgade
 • Vindebrogade
 • Holmens Kanal
 • Kongens Nytorv
 • Gothersgade
 • Nørre Voldgade.

Den ændrede praksis trådte  i kraft den 18. december 2018.

Alle ansøgninger om alkoholbevilling og nattilladelse vil fortsat blive behandlet individuelt og konkret. Der kan således være særlige forhold som gør, at Bevillingsnævnet vælger at fravige den gældende praksis i en given sag.

Bloggere: