Charlotte Lund. Medlem af Københavns Borgerrepræsentation for Enhedslisten. Medlem af Økonomiudvalget og Socialudvalget.

EL til socialborgmester: Klimakampen er ikke skyld i manglende penge til udsatte

Københavns Socialborgmester – den Radikale Mia Nygaard – mener, at de røde partiers fokus på klimakrisen går ud over samfundets svageste-. Det skriver hun i et debatindlæg på Altinget.dk 22/10-2019.

Det er muligvis korrekt for de radikales vedkommende. Men fra Enhedslistens side må vi melde hus forbi. Enhedslisten er meget ambitiøse både på klima- og på socialområdet. Det har vi også tænkt os at være i fremtiden.

Når Folketingets partier går til finanslovsforhandlingerne, så møder Enhedslisten op med et krav, der hedder en milliard kroner ekstra til psykiatrien, der blandt andet skal sikre flere sengepladser, mere personale og bedre hjælp til pårørende. Mennesker, der måske kæmper med selvmordstanker eller en svær depression, skal ikke udskrives, fordi en anden er endnu mere syg. Det er groft uansvarligt, og det skal vi have sat en stopper for øjeblikkeligt.

I det budgetforlig som netop er indgået i Københavns Kommune – og som både Mia Nygaard og vi er medunderskrivere på – tilfører vi ekstra penge til socialområdet og gør dermed op med de forringelser som de Radikale sidste år gennemførte sammen med socialdemokraterne og højrefløjen.

Vi er enige med Mia Nygaard i at det slet ikke er nok. Og det glæder os, at De Radikale i København nu også vil prioritere socialområdet. I de sidste tyve år er området blevet underprioriteret være udsat for den ene nedskæring efter den anden.

Enhedslisten havde gerne afsat mange flere penge til socialområdet i dette års budget. Vi ville gerne have prioriteret de udsatte unge. Der er brug for en styrket indsats overfor unge der hverken er i job eller uddannelse. Vi er kede af at det ikke kom med i budgettet

Men det er ikke klimakampens skyld. Det skyldes især serviceloftet, som regeringen har indført og som sætter et loft for hvor mange penge kommunerne må bruge. Og når antallet af børn og ældre stiger og der skal bygges institutioner og ansættes pædagoger, lærere og hjemmehjælpere uden at der må bryges flere penge, ja så går det ud over alle andre områder.

Vi deler Mia Nygaards ønske om at prioritere socialområdet højere. Men i stedet for at skyde på klimaforkæmperne så bør vi fokusere på at få regeringen til at løse op for de snærende rammer de har sat op for kommunerne.

Bragt i Altinget 31/10-2019

Charlotte:
Blogger:

Karina:
Blogger: