Medlem af borgerrepræsentationen tager orlov

Medlem af borgerrepræsentationen i København Jean Thierry har valgt at tage midlertidig orlov på grund af de verserende sager i boligselskabet fsb, hvor han sidder i organisationsbestyrelsen. Jean Thierry frasiger sig alle sine vederlag i perioden med orlov.

Jean Thierry, medlem af borgerrepræsentationen København (Ø)

Jeg har valgt at tage orlov, da jeg lige nu skal have tid til at kunne koncentrere mig om mit hverv som medlem af fsb’s bestyrelse.” 

Enhedslisten tager denne situation meget alvorligt, og ønsker selvsagt sagerne afklaret. Vi bakker derfor op om den beslutning, Jean Thierry har truffet.