Ninna Hedeager Olsen. Teknik- og miljøborgmester for Enhedslisten i København. Medlem af Teknik- og miljøudvalget og Økonomiudvalget.

Københavnerne bliver holdt uden for indflydelse

To omstridte boligkvarterer skal efter planen skyde op i København inden længe.

Det ene på Amager Fælled og det andet på Stejlepladsen i Sydhavnen. Fælles for projekterne er, at de er besluttet af et politisk flertal bestående af samtlige partier på rådhuset på nær Enhedslisten og Alternativet.

Bag lukkede døre og henover hovedet på københavnerne.

Flertallet tog beslutningen uden inddragelse af københavnerne, lokaludvalg og grønne organisationer, og man valgte at ignorere de mange opråb, der advarede om, at man her vil bygge på værdsatte og fredede grønne områder. Partierne lagde sig også allerede dengang fast på, hvor meget der må bygges, og dermed hvor mange penge salget af grundene skal give i kassen hos By & Havn.

I Teknik-og Miljøudvalget skal vi nu behandle startredegørelser for begge områder. Startredegørelserne sætter de overordnede rammer for udarbejdelsen af egentlige lokalplaner.

Men By & Havn har allerede udskrevet en arkitektkonkurrence, der afgøres inden for kort tid, og dermed ser det demokratiske underskud ud til at fortsætte.

Det ville have været naturligt at lade politikerne blive enige om disse rammer, inden en arkitektkonkurrence skydes i gang. Særligt når overborgmesteren har lovet en stærk og udvidet borgerinddragelse.

Vi bør tage udgangspunkt i de lokale ønsker i stedet for at binde projektet op på resultatet af en prestigefyldt arkitektkonkurrence.

I Sydhavnen ønsker de lokale eksempelvis, at et kommende byggeri udstykkes i små byggefællesskaber.

Det er ikke det, der lægges op til i startredegørelsen, og derfor er der behov for en ny startredegørelse og en længere proces for Stejlepladsen, så Fiskerhavnens egenart respekteres.

Når partierne tilsyneladende allerede har lagt sig fast på blandt andet bebyggelsesprocenter, kan man frygte, at de heller ikke interesserer sig for input fra københavnerne.

Det virker som om, at partierne allerede har givet håndslag på, hvordan rammerne for byggerierne skal være, når de har så travlt med at få lokalplanerne på plads. Men det nytter ikke noget at kortslutte den demokratiske proces på denne måde. Når man tillader sig at planlægge kæmpe byggerier på fredede naturområder, er man i det mindste nødt til at vise hensyn til de lokale beboere ved at lytte til deres input. Vi skal ikke lade os diktere af en arkitektkonkurrence udskrevet af By & Havn – vi skal lytte til københavnerne og bruge den tid på processen, de kræver.

Trykt i BryggeBladet 7/11-2019

Blogger: