Kom nu, Hæstorp. Lad os bruge det røde flertal til at give mere metro til københavnerne

Socialdemokratiets principaftale med højrefløjen på Københavns Rådhus betyder, at de største aftaler i København skal laves uden om Enhedslisten. Men Socialdemokratiet i København kan stadig nå at vælge en anden

Rundt i byen ses overborgmesteren med sloganet, ‘Kom København’. Fra os i Enhedslisten er svaret: Kom, socialdemokrater, lad os bruge det røde flertal, vi har i København.

Socialdemokratiet har på landsplan giftet sig med højrefløjen og har sat sig i spidsen for en regering, der fører en politik, der får uligheden til at buldre afsted og har sat al klimahandling på pause.

Og i København har Socialdemokratiet lavet en principaftale med højrefløjen, med det formål, at de største aftaler i København skal laves uden om Enhedslisten. Men Socialdemokratiet i København kan stadig nå at vælge en anden kurs.

Derfor siger vi: Kom nu, lad os bruge det solide røde flertal, københavnerne valgte ved sidste kommunalvalg, så vi i samarbejde kan skabe en bedre by for københavnerne, som de er flest.

Ny metro, flere busser

Overborgmester Sophie Hæstorp Andersen skriver på sin Facebook, at der skal “…tryk på den grønne omstilling, og den kollektive transport skal gøres bedre og billigere.” Hvis Socialdemokratiet virkelig ønsker, at der skal “tryk på” bliver de nødt til at dreje hovedet imod venstrefløjen.

I Enhedslisten byder vi den nye metro velkommen, og vi ser gerne, at vi udvider metroen endnu mere, så den kommer ud til Bispebjerg Hospital og Herlev Hospital. Men metro kan ikke dække alle behov. Der er også fortsat behov for busser.

En af de store mangler ved den offentlige transport i København er, at vi i høj grad mangler en buslinje, der går på tværs af Amager. Så lad os starte med at sætte “tryk på” der. Lad os sikre, at man kan komme på tværs af Amager i bus.

Samtidigt skal vi give busserne og cyklisterne meget bedre forhold. Det kan vi eksempelvis gøre ved at ændre trafiksignalerne, så busserne og cyklerne får fortrinsret og kan komme hurtigere og mere effektivt frem.

Vi kan desværre som kommune ikke gøre det billigere at tage offentlig transport, men vi kan så sandelig gøre det bedre. Så kære socialdemokrater, kom og lad os sammen gøre den offentlige transport i vores by meget bedre.

I behøver ikke nøjes med en kampagne, hvis I vil, så kan jeres ønsker blive til virkelighed.

Kortere skoledage og bedre fritidstilbud

Overborgmesteren skriver også på sin Facebook: “Og som socialdemokrat kæmper jeg for, at alle børn i København skal have en god barndom med lige muligheder.” Vores svar fra Enhedslisten er, at hvis vi skal have bedre vilkår og muligheder for alle børn, så skal vi have forkortet skoledagen, og få styrket fritidstilbuddene.

Den lange skoledag er et problem i sig selv, for ingen børn har gavn af de alt for lange skoledage. Og det er også en langt bedre brug af vores ressourcer at prioritere bedre undervisning, mens børnene er i skolen, og så investere i eksempelvis fritidsklubbernes og UngeVærkernes aktiviteter uden for skolen, når børnene har fri.

Gode fritidstilbud gør meget godt for alle børn, men ikke mindst for dem, der er socialt udsatte, eller som mistrives. Børn har behov for steder uden for skolen, hvor de deltager af egen lyst og frivillighed. Tilbud, hvor de har mulighed for at forfølge deres selvstændige interesser og få adgang til selvvalgte fællesskaber. Tilbud man kan være en del af, lige meget hvor meget ens forældre tjener.

Grundlæggende ønsker både vi og Socialdemokratiet, at man skal kunne have lige muligheder uanset ens opvækst. Kortere skoledage og en styrkelse af fritidstilbuddene vil ikke løse alle sociale uretfærdigheder, københavnske børn oplever. Men det vil være et godt skridt i den rigtige retning.

Så kom socialdemokrater, lad os sammen gøre København til et bedre sted for alle børn, uanset hvilke kår man er vokset op i.

Vi kan sammen gøre København bedre

Hvis Socialdemokratiet ønsker at få gennemført den politik deres kampagne handler om, så kom! Vi kan gøre det sammen.

Vi kan styrke den offentlige transport med bedre og flere busser og en hospitalsmetro. Vi kan give alle børn i København en barndom med bedre muligheder. Vi kan give børnene en kortere skoledag og styrke fritidstilbuddene.

Det er mål, som en fælles venstrefløj i København kan opnå sammen. Det røde flertal er der. Hvis Socialdemokratiet vil det.

Bragt på Altinget.dk 19/1-24
Bloggere:
Line Barfod og Knud Holt Nielsen, hhv. Teknik- og Miljøborgmester og medlem af Teknik- og Miljøudvalget for Enhedslisten