GENANVENDELSEN SKAL I VEJRET I KØBENHAVN

En ny, ambitiøs plan for affaldsområdet i København er netop vedtaget. Blandt andet skal genanvendelsen af husholdningsaffald øges fra 45 pct. til 70 pct.

Den 31. december 2018 udløber Københavns Kommunes plan for håndtering af affald, og derfor er en afløser for den nuværende plan netop blevet behandlet politisk. Mandag blev politikerne i Teknik- og Miljøudvalget enige om at gå efter en betragtelig stigning i genanvendelsen af affald. I øjeblikket forventer man genanvendelse af 45 pct. af husholdningsaffaldet i 2018, men det tal skal stige til 70 pct. i 2024 som følge af den nye plan. Teknik- og miljøborgmester Ninna Hedeager Olsen (EL) siger i den forbindelse:

– Verdens ressourcer er knappe, og derfor er øget genanvendelse nøglen til en bedre og mere miljørigtig fremtid. Vi kan se, at københavnerne glædeligt bidrager til at forbedre klimaet ved at sortere affald, og det engagement skal vi politisk tage imod med kyshånd og sætte barren for genanvendelse endnu højere. Ved at sætte kravet om genanvendelse af husholdningsaffald op til ambitiøse 70 pct. viser vi, at København har store ambitioner på området, og at vi sammen med københavnerne vil en grønnere fremtid, siger Ninna Hedeager Olsen.

I næsten tre måneder har den nye plan været i høring, og undervejs i arbejdet har omkring 600 københavnere deltaget i en spørgeundersøgelse om planens indhold. Det har ført til præciseringer i planen, og det nuværende udkast er altså det, som også skal være med til at sørge for, at København når sit mål om at blive verdens første CO2-neutrale hovedstad. Spørgeundersøgelsen viser blandt andet, at 79 pct. af københavnerne ofte eller altid sorterer deres affald, og hovedparten gør det, fordi det er godt for miljøet. Men også at den grønne biospand til madaffald for 15 pct. af københavnerne er den primære grund til at sortere affald.

Hvis genanvendelsesprocenten skal i vejret, er der også gode råd at hente i spørgeundersøgelsen. Den viser fx, at 56 pct. vil blive bedre til at sortere affald, hvis kommunen stiller endnu flere, bedre designede affaldscontainere til rådighed. 32 pct. vil ligeledes blive bedre til at sortere affald, hvis de får mere viden om, hvad det betyder for København som attraktiv og levende by, at affaldet bliver sorteret. Og de tip skal bruges konstruktivt, mener Ninna Hedeager Olsen:

– Det er københavnerne, der er nøglen til succes, når det kommer til genanvendelse, og derfor skal vi selvfølgelig lytte til, hvad de har behov for, hvis vi skal lykkes med at øge genanvendelsen. Et bredt politisk flertal har nu vist, at de politiske ambitioner er på plads. Nu er det på tide at føre dem ud i livet med den nye plan for affaldsområdet sammen med københavnerne, siger Ninna Hedeager Olsen.

 

Fakta

 • Hvis kommunen skal nå det ambitiøse mål, vil det kræve investeringer på omkring 850 mio. kr.
 • Pengene skal opkræves via de affaldstakster, københavnerne betaler for at få håndteret deres affald. For en gennemsnitlig husholdning svarer det til en stigning på lige under 20 pct. om året.
 • Den gennemsnitlige takststigning med RAP24 er 331 kr. om året.
 • Den gennemsnitlige takst i RAP24 er: 2.002 kr.

 • De 331 kr. er beregnet ud fra 300.000 husstande der i 6 år skal betale udgifterne til RAP24.
 • Husholdningerne skal ikke betale omkostningerne til de erhvervsrettede indsatser – hvilket udgør 35 mio. kr. af 851 mio. kr. Desuden ophører RAP18, hvilket giver en takstreduktion, og der er et akkumuleret overskud på affaldsområdet, som gives tilbage til borgerne (da affaldsordningerne skal hvile i sig selv).
 • Det samlede finansieringsbehov for RAP24 som borgerne skal betale udgør 596 mio. kr.
 • Beregningen er derfor:
  • 596.000.000 kr./300.000 husstande/ 6 år = 331 kr./husstand/år. i takststigning.
 • I 2018 er den gennemsnitlige takst for en husstand 1.671 kr. om året. Med RAP24 stiger taksten i gennemsnit med 331. kr. om året, svarende til en takst på 2.002 kr. om året.