Københavns Rådhus

Enhedslisten er med i årets budgetaftale

København vælger velfærd frem for biler. Årets budgetaftale indeholder flere markante forbedringer, og der er blevet dæmmet op for nogle af de værste forringelser. Ud fra en samlet vurdering af, hvad der nu foreligger, så har Enhedslisten derfor valgt at gå med i årets budget.

Et lille, men vigtigt, skridt i den rigtige retning for en mere lige by blev taget i dag. Fokus blev flyttet fra biler til børn, derfor er Enhedslisten gået med i Københavns Kommunes budget for 2020.

“Der er tale om et rugbrødsbudget, men det fokuserer klart på velfærd frem for biler. Vi står ikke med armene over hovedet og råber hurra. Men vi har fået forhindret en lang række forringelser og sikret nogle markante forbedringer for miljøet, for børnene og for nogle af byens mest udsatte borgere”, siger Karina Vestergård Madsen, budgetordfører for Enhedslisten og fortsætter:

“I aftalen har vi sikret, at forurenende biler skal betale mere for parkering, samtidig med at der kommer langt flere delebilspladser og bedre forhold for cyklister og fodgængere. Der kommer væsentligt flere penge til udsatte børn og flere penge til borgere med handicap. Det er et vigtigt signal at København nu med dette budget både prioriterer sårbare borgere og kæmper for klimaet.”

Flere penge til børn med specialpædagogiske behov
Der bliver sikret penge til at fastholde normeringerne i vuggestuerne, at fjerne de varslede forringelser på handicapområdet og samtidig givet de nødvendige og meget omfattende bevillinger til specialpædagogiske tilbud til den voksende gruppe af børn med særlige behov.

Der er dog en væsentlig udfordring i aftalen, for fritidshjemmene bliver fortsat omorganiseret, hvis ikke Folketinget inden foråret giver mulighed for at sidestille forældrebetalingen.

”Det har været tydeligt i forhandlingerne, at Enhedslisten har stået helt alene med ønsket om enten helt at droppe eller i hvert fald udsætte beslutningen om at omdanne de Københavnske fritidshjem. Fritidspædagogikken er hjerteblod for Enhedslisten, og vi har i situationen måttet fokusere på, hvordan vi under de betingelser kan fastholde den pædagogiske kvalitet i fremtiden”, siger Karina Vestergård Madsen og fortsætter:

”Det lykkedes, at få samlet et flertal omkring, at de klare fritidspædagogiske målsætninger fra dagtilbudsloven fortsat skal være pejlemærket for alle fritidsinstitutioner i København, selv om de omorganiseres, og at børnene sikres, at deres lokale institutioner fortsætter som hidtil.”

Aftalen indebærer således, at fritidstilbud skal bevares på de eksisterende matrikler, at det pædagogiske personale fastholdes i deres stillinger, at der fortsat skal være en lokal pædagogisk ledelse med egen økonomi, og at forældrene er sikret indflydelse på deres børns institutioner. Aftalen indebærer imidlertid også, at hvis Folketinget sidestiller lovkravene til fritidsinstitutioner under dagtilbudsloven og under skoleloven, så droppes omorganiseringen helt.

Daghøjskolerne reddet
Budgetaftalen redder de kreative daghøjskoler, der længe har været truet på deres eksistens, og der bliver prioriteret flere penge til musik til byens børn.

”Det skal være trygt at bruge byens kultur- og fritidsinstitutioner. Børn og unge har brug for kreative tilbud, som mere musik. Ved at vi har reddet de kreative daghøjskoler har vi også sikret at unge talenter kan vokse op nedenfra”, siger Karina Vestergård Madsen.

Socialområdet prioriteres
Budgetaftalen sætter desuden penge af til nogle af byens mest sårbare grupper, særligt på handicap- og udsatteområdet.

“Vi er glade for, at det lykkedes at dæmme op for den værste sociale skævhed. Ikke mindst at forringelserne af kvalitetsstandarderne på handicapområdet nu rulles tilbage, at der sættes penge af til at tage hånd om den stigende gruppe af udsatte børn og at en række udløb til udsatte voksne – Ikke mindst på. CleanHouse, cafe Klare og Reden reddes. Vi er langtfra i mål med at bekæmpe byens sociale skævhed, men har taget et skridt i den rigtige retning i dag”, siger Karina Vestergård Madsen og tilføjer, at det nu er op til den nye regering at levere på valgkampens løfter.

“Det er nu vigtigt at vi fastholder presset for, at vi nationalt set bliver bedre til at bekæmpe social ulighed. Det gælder såvel den nye satspulje som den næste kommuneaftale. Derfor opfordrer vi alle til at fastholde presset på Christiansborg. Det lykkedes bevægelser og ildsjæle at sætte socialområdets målgrupper på dagsordenen i København. Nu skal vi gøre det i Folketinget også.”