Gyda Heding. Medlem af Københavns Borgerrepræsentation for Enhedslisten. Medlem af Beskæftigelses- og integrationsudvalget.

Enhedslisten er imod forringelser af sprogundervisning

Beskæftigelses-og Integrationsborgmester Cecilia Lonning-Skovgaard beskylder Enhedslisten for at have noget imod Jobhjælp. Enhedslisten har intet imod, at man hjælper sine borgere ud på arbejdsmarkedet, men det skal gøres på en ordentlig måde.

Det forekommer helt absurd, at Borgmester Cecillia Lonning-Skovgaard påstår, at den nye Jobdansk-ordning giver mere målrettet danskundervisning, når man i virkeligheden sænker danskundervisningstimerne fra 12 til 4.

Borgmesteren påstår at der er tale om ressourcestærke borgere fra EU-lande som Italien, Rumænien, Sverige og Storbritannien, men anerkender at det blot er en tredjedel.

Hvorfor vil borgmesteren ikke forholde sig til de to tredjedele, som ikke er akademierne og ressourcestærke.

Og hvad med uddannelse? Cecilia Lonning-Skovgaard vil med den nye Jobdanskordning hindre en stor gruppe at borgere i at kunne videre uddanne sig. De ressourcestærke udenlandske akademikere skal, som borgmesteren formulere det, nok kunne lirke sig adgang til det danske arbejdsmarked, men hvad med de ressourcesvage ude i byens mest udsatte boligområder og de udenlandske borgere, som ikke har en har en lang videregående uddannelse – hvordan skal de klare sig? Nu, når borgmesteren har skåret på danskundervisningen og forhindre dem i at videre uddanne sig?.

Trykt i Brønshøj-Husum Avis 15/12.2020

Blogger: