Er det ikke vores fælles pligt til at passe på vores syge borgere?

Man kan måle et rigt og humanistisk samfunds værdi på, hvordan det behandler de mennesker, der har fysiske og psykiske handicap.

Jeg har som politiker i Borgerrepræsentationen været på en lang rejse for at opleve, hvordan det er at være syg borger i vores system.

Siden 2015 har jeg fået mange klager i min e-mail, og får det stadigvæk, hvor jeg kan læse at syge – både psykisk og fysisk syge borgere – skal finde en arbejdsevne frem som de ikke har, og skal igennem gentagne arbejdsprøvninger og praktikordninger.

Heldigvis lever vi i et demokratisk samfund og nogle ting virker. Der blev f.eks dannet en forening med navnet Jobcentrets Ofre. De har kæmpet og gjort meget godt for de syge borgere, der har siddet fast i systemet i mange år.

Danmark er et af de mindst korrupte lande i verden. Juristerne kigger på, hvad står der loven og tør ikke udfordre eller fortolke på, hvad der er rigtig praksis. Men man kan se, at loven blev fortolket anderledes dengang Københavns Kommune var den værste kommune i landet når det kom til at få tilkendt førtidspension. Nu ligger Københavns Kommune gennemsnitligt.

Tilbage i 2017 iværksatte et bredt flertal i Borgerrepræsentationen en særlig indsats for førtidspension og fleksjob. Formålet var at målgruppen skulle afklares hurtigere i stedet for at blive sendt ud i gentagne arbejdsprøvninger og praktikker. Samtidig skulle borgerne have en værdig behandling og inddrages i processen.

Vi nedsatte en Taskforce, der skulle komme med et bud på, hvad Københavns Kommune kunne gøre bedre i forhold til førtidspension og fleksjob. Taskforcen konkluderede, at Københavns Kommune ikke har visiteret borgere til de rette ordninger i mange år.

Taskforcen påpegede også at loven er for stram og at der er mange sagsbehandlere, der er inde over
borgernes sager.

TV2 sendte for nylig en dokumentar, der viste, hvordan mennesker der er syge stadig behandles. Det er ikke værdigt for borgerne og medarbejderne. Der er altså stadig meget tilbage at gøre.

Der har lige været valg. Jeg håber man laver lovgivningen endnu mere klar for mennesker, der arbejder med udsatte grupper. Både for borgernes og medarbejdernes skyld.

Og så skal vi stole mere på borgernes egne læger. De praktiserende læger har gode uddannelser og kender os godt. Hvorfor lyttes der ikke til dem?

Enhedslisten og andre partier i København har prioriteret at give sagsbehandlerne færre sager – altså lavere sagsstammer.

Men nu er det Christiansborgs tur til at gøre noget. Loven skal gøres enklere, så det bliver nemmere for sagsbehandlerne at tilkende førtidspension eller fleksjob. De praktiserende lægers ord skal tages for gode varer og så skal området prioriteres økonomisk.

For det er ikke i orden at kronisk syge eller for den sags skyld bare syge mennesker behandles sådan. Det er en fælles pligt at passe på vores syge borgere.

Skrevet af Hassan Nur Wardere, medlem af Beskæftigelses- og Integrationsudvalget for Enhedslisten

Trykt i Berlingske 24/11-22