Ali Hansen, medlem af Københavns Borgerrepræsentation for Enhedslisten. Medlem af Sundheds- og omsorgsudvalget.

Corona og de ældre

Smittetrykket er alt for højt i København. Når smitterisikoen er så høj, så vil der også være flere sundhedsfaglige medarbejdere, der bliver smittet. I så fald vil kommunen få gevaldige problemer i ældreplejen.

En Neoliberalistisk politik har i mange år ført til gennemgående nedskæringer på ældreområdet. Konsekvensen af dette er – udover at have forringet de ældres levevilkår – at ældreplejen er blevet mindre tiltrækkende for faglært personale. Lige nu er der mange ubesatte stillinger på ældreområdet i København.

Coronaen har ikke gjort det nemmere. I teorien er vi alle lige over for Corona, men i praksis har det vist sig, at der er store forskelle på hvordan vi kommer igennem denne tid, og hvordan vi klarer os, når vi bliver ramt. Sandheden er, at social ulighed stadig er stor i byen, og Corona rammer derfor skævt.

De ældre på plejehjem bliver hårdere ramt af denne virus og Corona-restriktionerne har store konsekvenser for dem. De Københavnske plejehjem og hjemmeplejen har indtil nu mistet 50 borgere. Konsekvenserne af lock-down under Coronaen har været ubærlig for ældre på plejehjemmene. I måneder har det slet ikke været muligt at få besøg af de nærmeste, og lige nu forlænges de gældende besøgsrestriktioner på alle plejehjem og midlertidige døgnophold. Dette betyder, at hver beboer kun må have bestemte pårørende, som kommer på besøg.

Derudover er en del af udeaktiviteterne sat på pause, og den fysiske interaktion mellem medarbejderne og de ældre er blevet stærkt begrænset af frygt for smitte. Det er trist at tænke, at den allersidste del af ens liv, som er så kort, måtte ende på denne uværdige og umenneskelige måde.

Derfor må vi som kommune sætte endnu mere fokus på de ældres ensomhed på plejehjemmene.

Blogger: