Charlotte Lund. Medlem af Københavns Borgerrepræsentation for Enhedslisten. Medlem af Økonomiudvalget og Socialudvalget.

En by for alle kræver politisk vilje på Københavns Rådhus

En by med plads til alle. Det er overskriften på den socialstrategi for København, som et enigt Socialudvalg i Københavns Kommune for nyligt blev enige om. Det gode spørgsmål er selvfølgelig, hvad det i praksis betyder? En ting er givet: Vi starter nu forhandlingerne om næste års budget, og det afspejler, hvordan vi prioriterer det sociale område i vores by.

Allerede inden vi går i gang, har vi på det sociale område en række nye udgifter, som vi skal betale. Udgifter, som ikke er til diskussion, fordi de er udløst af lovgivernes beslutninger. Samlet drejer det sig om 80 millioner kroner.

Vi skal eksempelvis bruge 12,5 millioner kr. ekstra på, at flere københavnere gerne vil i alkoholbehandling, samtidig med, at priserne på de private behandlingssteder stiger.

Det er en god ting, at flere søger hjælp for at komme i alkoholbehandling.

Det er det, vi som kommune er her for – at hjælpe de borgere, der har brug for det.

Men et budget er ikke kun tvungne udgifter. Københavns budget er også udtryk for, hvordan vi som politikere gerne vil prioritere de penge, der er til rådighed.

Vi mener helt grundlæggende, at der er brug for et løft på tre områder: Borgere med handicap skal have mere hjælp. Vi skal gøre det bedre end vi gør i dag.

Det kræver både flere sagsbehandlere, men også nye botilbud og flere pædagoger, så alle københavnere kan have et værdigt liv.

Vi skal gøre mere for vores psykisk sårbare borgere. Alle ved, at psykiatrien er et vanskeligt område. Derfor er der brug for nye botilbud og flere pædagoger, så vi undgår nogle af de mange ulykkelige sager fra socialpsykiatrien.

Vores hjemløse medborgere skylder vi at gøre en ekstra indsats overfor. Hjemløshed er uløseligt knyttet til en storby.

Vores opgave er derfor at lave flere boliger, der specielt retter sig mod de borgere, der er havnet på gaden.

Vi ved godt, at vi ikke i år løser alle de udfordringer, der er på det sociale område, og vi fuldt ud bevidste om, at der ikke er mange midler på socialområdet.

For os handler det om, at vi i næste års budget tager et skridt i den rigtige retning, så den vækst og udvikling, der er i København, også kommer byens udsatte til gavn.

Vi skal i endnu højere grad kendes som en storby, som er rummelig.

Vi håber, at de politiske forhandlinger om næste års budget vil ende i et bredt forlig, hvor der bliver plads til at give det sociale område et tiltrængt løft.

På den måde kan vi gøre den nye socialstrategi konkret og trække København i retningen af at blive en by for alle.

Skrevet i samarbejde med Laura Rosenvinge (S), Annika Smith (SF), Kåre Traberg Smidt (Å), Mia Nyegaard (R), Line Ervolder (K) og Caroline Stage (V)

Blogger: