Knud Holt Nielsen. Medlem af Københavns Borgerrepræsentation for Enhedslisten. Medlem af Børne- og ungdomsudvalget.

Bedre rengøring på skolerne i København

I flere år har der været fokus på rengøringen i skoler, børnehaver og andre offentlige institutioner. Mange års besparelser har betydet, at stadig færre medarbejdere skal løfte opgaverne, og selvfølgelig er kvaliteten faldende.

Et nyt effektiviseringsforslag handler om teknologi på rengøringsområdet. Ved at overgå til mikrofiber-rengøring forestiller forvaltningen sig, at medarbejdere kan nå at rengøre væsentligt flere kvadratmeter.

I løbet af de næste to år er det tanken, at man på den måde kan frigøre op mod 24 millioner kroner.

Men problemet er, at status quo altså ikke er godt nok, når det kommer til rengøring af kommunens institutioner og skoler. Der er tværtimod behov for forbedringer.

Alene hvis man ser på toiletterne på skolerne, er der virkelig plads til forbedringer.

Undersøgelser viser 35-50% af eleverne oplever at toiletterne på skolen er ulækre.

5-10% procent af 0-4. klasse benytter ikke skolens toiletter og det samme gælder for 20% af 5-8. klasse. Det er altså betragtelige andel af eleverne, der oplever, at skoletoiletterne er for ulækre i dag, Dårlig rengøring og dårlige toiletforhold betyder, at nogle børn bevidst undgår at spise og drikke i løbet af skoledagen for at undgå eller udskyde toiletbesøg.

Det kan have alvorlige sundhedsmæssige konsekvenser for børnene, når de holder sig hele dagen. Det kan medføre mavesmerter, hovedpine, ubehag, og koncentrationsbesvær, og hvis eleverne f. eks. bevidst undgår at bruge skoletoiletterne, reduceres sandsynligheden desuden for, at de vasker hænder i løbet af en skoledag, og risikoen for spredning af smitsomme sygdomme øges.

Fra Enhedslistens side foreslår vi derfor, at man ved årets budgetforhandlinger bruger en del af pengene, der bliver frigjort gennem ny teknologi, på et to-årigt forsøg med bedre rengøring i skoler og daginstitutioner, hvor man samtidig undersøger, hvad det betyder for børnenes trivsel og sundhed.

Skrevet sammen med Gorm Anker Gunnarsen der også sidder i Børne- og Ungdomsudvalget 

Blogger: