Charlotte Lund. Medlem af Københavns Borgerrepræsentation for Enhedslisten. Medlem af Økonomiudvalget og Socialudvalget.

Kommunens budget handler om mere end tal og regneark

Kommunens budget handler om mere end tal og regneark. Det handler om, hvad det er for en by, vi vil bo i.

• Vil vi have muligheder for alle københavnerne, eller skal uligheden fortsætte sin himmelflugt?
• Skal alle hjørner af byen del i kulturliv og sundhedstiltag eller skal mindre rige bydele sakke bagud?
• Vil vi fastholde positionen som grøn hovedstad med bynær natur eller skal de ambitioner droppes?

I Enhedslisten vil vi det første.  Vi vil kæmpe for en ligestillet og grøn by for alle københavnere, uanset postnummer eller social baggrund. Det er det København, som vi ønsker at give videre til næste generation.

Og ser vi på de røde og grønne ønsker, som de fleste partier her i salen gik til valg på sidste år, er det store flertal af københavnerne enige med os. Vi vil have en sammenhængende, grøn og bæredygtig by, hvor alle har de samme muligheder, uanset bydel og baggrund.

Og netop ansvaret for de fremtidige generationer betyder, at vi bliver nødt til at se på vilkårene for børnene og de unge københavnere.

Antallet af unge hjemløse og unge socialt udsatte er i stigning og de unge københavnere sakker bagud i forhold til landsgennemsnittet, når vi ser på hvor mange der gennemfører en ungdomsuddannelse.

Det er derfor vigtigt at udbygge tidlig forebyggende indsats, særligt i de udsatte områder. Vi ruste vores lærere og pædagoger bedre til at løfte deres stadig mere komplekse opgaver, så vores skoler ikke alene kan rumme alle, men også løfte alle københavnske børn.

Vi skal ikke sælge ud af kvaliteten af institutions- eller klubtilbud, bare fordi vi får flere børn og unge. Tværtimod skal vi sikre optimale pædagogiske rammer.

Der er penge i kommunekassen, og det ville være svært at forklare Københavnerne, hvis vi forringer kvaliteten af skoler og daginstitutioner i stedet for at investere i et pædagogisk løft. De mindste børn skal være sikret ordentlige og trygge dagtilbud – både sommer og vinter.

På beskæftigelsesområdet er det efterhånden tydeligt for enhver, at reformhysteri, nyttejobs og ufrivillige karruselture hos private aktørers ikke virker. Det får ikke flere mennesker i arbejde, tværtimod stresser det folk, så vejen til afklaring og egenforsørgelse forlænges.

EL vil hverken spilde kommunens penge eller borgernes tid. Derfor vil vi satse på de tiltag, som vi ved virker. Ikke mindst skal de helt uacceptabelt store sagsbunker nedbringes, og den lokalforankrede og socialfaglige indsats skal styrkes.

Nu vi taler om den socialfaglige indsats er det en skamplet for en driftig hovedstad, at det sociale område skraber bunden økonomisk, sammenlignet med de øvrige kommuner.

I Enhedslisten glæder vi os over, at der i år er kommet demografiregulering på dele af det sociale område, for det har vi ønsket os i årevis. Det er første skridt på den lange vej til ordentlige vilkår på det sociale område.

Vi står i en situation med stigende fattigdom og et stigende pres på sociale tilbud, der i forvejen er kører på pumperne.

Derfor er vi glade for, at et samlet socialudvalg – på tværs af partipolitiske skel – står sammen om en række nødvendige budgetkrav. Det er tiltrængt, hvis vi skal sikre byens allermest udsatte acceptable vilkår.

Vi står med en by, der er i gang med at knække over, særligt på boligområdet. Det kræver, at vi tør tage ansvar for at nedbringe uligheden ved at satse på de bydele, der normalt bliver overset, og at vi styrker den almene sektor.

Enhedslisten vil løfte udsatte byområder med udviklingsplaner, områdeløft og fysiske helhedsplaner, vi vil prioritere penge til grundkapitalmidler til almene familie- og ungdomsboliger og ikke mindst styrke de boligsociale indsatser. Eller sagt med andre ord: Vi vil fortsat arbejde for at bygge de boliger, som københavnerne rent faktisk efterspørger og har råd til.

Den varme sommer – ikke bare i Danmark, men med rekordtemperaturer og tørke mange steder i verden – har vist os, at klimaet er i forandring.

Det betyder noget for vores hverdag. København skal ikke bare klimasikres – vi skal gøre vores del i at forhindre at klimaforandringerne løber løbsk. Derfor skal vores CO2-udledning begrænses så meget og så hurtigt som muligt.

Transport er en af de store syndere. Vi skal derfor fortsat være verdens førende cykelby, for klimaambitionerne er for vigtige til at tilsidesætte, hvad enten det handler om byens grønne områder, skybrudssikring eller den lokale miljøindsats.

Vil vi have en ligestillet by, kræver også at opper os for at sikre alle bydele adgang til kultur- og fritidsaktiviteter. Det gælder teater i Sydhavnen, bibliotek på papirøen, fodboldbaner i Kulbanekvarteret, på Nørrebro og på Vesterbro. Og ikke mindst at feriecamps for udsatte børn og unge kan fortsætte.

Et københavnsk budget skal naturligvis være et grønt budget. Særligt i en tid, hvor alle partier omfavner den grønne dagsorden – Nogle sågar på et niveau hvor logoet skifter farve.

Der har været meget vaklen og usikkerhed omkring Amager Fælleds fremtid, men en ting har københavnerne kunne vide sig sikker på: Der har aldrig været tvivl om at Enhedslisten mener at byggeri er den forkerte vej at gå.

Vi mente det i 1992, da metroaftalen blev indgået og vi mener det i dag.

Enhedslisten er ikke bange for mursten. Det er vi ikke, for der skal bygges til alle de københavnere, der har svært ved at finde boliger, der er til at betale. Det skal der ikke herske tvivl om, og vi vil meget gerne tale mere om potentielle byggefelter.

Men det skal ske i respekt for grønne arealer, mulighed for at etablere offentlig transport og for lokale ønsker og behov.

I Tingbjerg kan vi med ekstrabyggerier løfte en bydel, der i den grad står for tur. Flere mennesker giver mulighed for at styrke handels- og kulturlivet, og giver en boligsammensætning, der kan forhindre nedrivning eller salg af billige almene boliger, som de fleste partier ellers lægger op til i jeres ghettoplan.

Valgkampen var fuld af grønne og solidariske visioner for byen. Nu er det tid til at føre dem ud i livet. Så vi vil sige det samme til overborgmesteren, som vi siger til vores børn, når de de skal ud i trafikken: Husk at nu se til venstre!

Venstrefløjen står her. Vi er klar til kamp for en lige, grøn og bedre fordelt by. Og vi – og rigtigt mange københavnere – håber at det politiske flertal er klar til at kæmpe den sammen med os.

Blogger: