Uligheden i alderdommen skal ikke forstærkes af kommunale tilkøbsydelser

Carsten Mai har d. 14.1.24 i kommentar i Københavner Liv under overskriften: Der er ikke småpenge, der skal spares: Men må rige københavnere købe sig til bedre kommunal service? Carsten fastslår, at der skal spares meget i København næste år, nemlig 250 mio. kr., det er noget sludder. De 250 mio. kr. er det omstillingsbidrag, som forvaltningerne hvert år pålægges at finde, men pengene er stadig til rådighed. Og omstillingsbidraget er procent vis mindre, end det var, da Carsten var pressechef for overborgmester Jens Kramer Mikkelsen. Der er ingen tvivl om, at økonomien i København er voldsomt udfordret, men der er ingen grund til at skræmme vores borgere med forkerte oplysninger.

Det andet fokus i Carstens kommentar er, at der er flere og flere rige pensionister, og at det derfor bør være muligt at købe sig til ekstra service.

For Enhedslisten er kampen mod den stigende økonomiske ulighed i Danmark en mærkesag. Vi ønsker at alle borgere vederlagsfrit skal have adgang til vores fælles velfærdsydelserne. Og for at mindske uligheden, skal de rige betale mere til vores fælles goder. Det er universel velfærd-

Rige pensionister, der vælger privat leverandør til hjemmepleje, har siden Anders Foghs tid haft mulighed for tilkøbsydelser. Og borgere, der har råd, har altid kunnet købe sig til vask, rengøring, vinduespudsning, havepasning m.v.

MEN den kommunale service til ældre, hvad enten det er i hjemmet eller på plejehjem, skal tage udgangspunkt i den enkelte ældres behov, og være helt uafhængig af pengepungen. Forestil jer 2 københavnere på plejehjem i 2 nabolejligheder. Den ene har kun folkepension og ATP efter et langt arbejdsliv, han/hun kan få den kommunale standardhjælp i forhold til mad, vask, personlig pleje, aktiviteter m.m. Den anden formue og eller en god privat pension, han/hun kan tilvælge særlige luksusmenuer, dagligt bad, teaterture med ledsagelse af personale m.m.

Personale til social- og sundhedsområdet er en særlig udfordring. De er en dårligt betalt livs nødvendig ressource, og deres arbejdstid og kompetencer skal komme alle med behov til gode.

Så lad den kommen de ældrelov fastholde retssikkerheden og ligheden i det kommunal.

Bragt på Københavnerliv.dk 18/1-24
Blogger:
Bente Møller, medlem af Borgerrepræsentationen og Sundheds- og Omsorgsudvalget for Enhedslisten