Ninna Hedeager Olsen. Teknik- og miljøborgmester for Enhedslisten i København. Medlem af Teknik- og miljøudvalget og Økonomiudvalget.

EL-borgmester: Overborgmesterbejler skal droppe planen om en havnetunnel og en rigmandsghetto

Sophie Hæstorp Andersen, regionsformand for Socialdemokratiet i Region Hovedstaden, har meldt sig på banen som Socialdemokratiets kandidat til posten som overborgmester.
Det sker med sympatiske budskaber om, at byen ikke kun må blive for de rige og smukke, og at grønne områder skal vægtes højere end i dag. Samtidig revser Sophie Hæstorp Folketinget for at fokusere på jyske motorveje fremfor at investere i en grøn og kollektiv trafik i hovedstadsområdet. Jeg kan kun erklære mig enig i de flotte overskrifter. Derfor undrer det mig også, at Sophie Hæstorp bakker op om Frank Jensens model for Lynetteholmen, hvor grundsalget skal være med til at finansiere en havnetunnel. Det vil betyde så høje grundpriser, at bydelen netop bliver til et VIP-projekt for de rige og smukke. Og nye motorveje i hovedstadsområdet er lige så forfejlede, som de er i Jylland.

Havnetunnel, metro og højt byggeri
Til at begynde med bør Sophie Hæstorp trykke på nødstopknappen for projektet og sætte det på pause, indtil vi har mere viden, så vi i fællesskab kan vurdere, om Lynetteholmen er den rette løsning for stormflodssikring af København. For det første er det afgørende, at vi kommer til at kende til både trafikale og miljømæssige konsekvenser, inden vi kaster os ud i nærmere planlægning.Herudover skal københavnerne have en reel mulighed for at få indflydelse på projektet, inden man fra politisk hold lægger alle mulige bindinger ind, som det skete under budgetforhandlingerne. Når byudviklingen skal finansiere dyre infrastrukturprojekter som en havnetunnel og metro, er det på forhånd givet, at der bliver tale om meget tæt og ofte højt byggeri med begrænset plads til grønne områder. Det er det stik modsatte af det, som københavnerne ønsker. Se bare på de flere tusinde høringssvar, der er kommet til lokalplanerne for byggerierne på Amager Fælled og Stejlepladsen i Sydhavnen.

Københavnerne skal have indflydelse
Når vi kender svarene på de miljømæssige konsekvenser, og københavnerne er taget med på råd, kan vi politisk diskutere, hvad der så er af muligheder for udvikling af Lynetteholmen.
Det er slet ikke sikkert, at Lynetteholmen er den rette form for sikring mod stormflod, men skulle det være tilfældet, bør vi se på mulighederne for at skabe et område, som kan blive et eksempel på en mangfoldig bydel med plads til boliger, natur og fokus på grønne trafikløsninger.
Hvis vi starter med at trække havnetunnellen ud af regnestykket, sparer vi for det første københavnerne for en enorm og unødvendig ekstraregning til den del af motorvejsprojektet, som grundsalget ikke kan finansiere.Med havnetunnellen ude af billedet er der ikke behov for at sælge byggegrunde til skyhøje priser. Derfor behøver udviklingen heller ikke ske i regi af By & Havn, men kan holdes i kommunalt regi.Det vil betyde, at vi kan sælge grundene til langt under markedspris til almene boligorganisationer, som uden at gå på kompromis med kvaliteten kan bygge prisvenlige boliger til mennesker uanset indkomst.Samtidig kan vi gøre os erfaringer med byggefællesskaber, hvor det er beboerne selv, der realiserer deres boligdrømme. Fra blandt andet Tyskland ved vi, at det giver mere mangfoldige, bæredygtige og levende bymiljøer.

Lynetteholmen som boligpolitisk fyrtårn
Med udsigt til en ny overborgmester fra 1. januar 2022 bør vi derfor se hinanden i øjnene og spørge os selv, om vi virkelig ønsker os en havnetunnel og en rigmandsghetto i sundet ud for Østerbro. Måden, som den nuværende politiske aftale for Lynetteholmen kom i stand på, var en hån mod de demokratiske principper og københavnerne.
Hvis Sophie Hæstorp reelt ønsker at skabe en by, der ikke kun er for de rige og smukke, med plads til grønne områder og en grøn trafikafvikling, så må hun erklære sig villig til at slå en streg over aftalen og starte på en frisk. Det er Enhedslisten klar til. Sammen har vi muligheden for at stoppe op og træffe de rette beslutninger. Det betyder, at vi skal overveje, om Lynetteholmen er den rette løsning.
På den baggrund kan vi så overveje at gøre Lynetteholmen til et bæredygtigt projekt, et boligpolitisk fyrtårn og et eksempel på, hvordan vi ønsker at skabe et inkluderende København med plads til alle.

Lad os sammen lægge havnetunnellen i graven og lade demokratisk inddragelse være grundlaget for den mulige udvikling af Lynetteholmen.

Blev bragt i Altinget d. 12 november 2020.

Blogger: