Der skal findes en løsning sammen med beboerne i Fredens Havn

Enhedslisten siger nej til en rydning af Fredens Havn i Erdkehlgraven.

Efter i mange år stiltiende at have accepteret bosætningen til vands, erklærede Kystdirektoratet først i 2015 Fredens Havn for ulovlig. Byretten har d. 25. august 2021 afgjort, at havnen skal være ryddet senest d. 1. oktober 2021.
Enhedslisten vil arbejde for at kommunen går i dialog med beboerne i Fredens Havn, Kystdirektoratet og naboerne om, hvordan der kan findes en løsning, så beboerne kan bibeholde deres fællesskab. På vandet eller i land. Men på samme måde som man tidligere har fundet løsninger for at lovliggøre Christiania, nogle helårshaveforeninger m.m. skal der findes en god løsning for Fredens Havn, som er tilfredsstillende for de nuværende beboere.
Vi har en gruppe på ca. 15 borgere, som selv har fundet en boligløsning i Fredens Havn i Erdkehlgraven nær Christiania. Beboerne i Fredens Havn bor i diverse både/flåder, som ligger for svaj. De der har boet der længst, har boet der i 15 år. Mange af beboerne var hjemløse tidligere. Beboerne har, trods mange personlige udfordringer, taget et ansvar for deres eget liv, har formået at lave skæve boliger og er lykkes med at finde en form for fællesskab, der har skabt plads til folk med skæve tanker og en stor selvstændighedstrang. Det er ingen hemmelighed, at der er konflikter, psykiske problemer og alkohol i Fredens Havn og der har været skibe beboerne ikke selv har fået op.
København har imidlertid for mange hjemløse og belægningen på herberger, natherberger og midlertidige botilbud er høj. Ikke alle trives med hjemløsetilbud som herberg. ’Housing First’, hvor man først og fremmest sikrer borgeren et sted at bo, er et glimrende princip. Imidlertid er mængden af små billige lejligheder alt for lille og samtidig kan der være mange følgeproblemer ved at få en lejlighed. Mange hjemløse oplever stor ensomhed i lejligheden og bruger derfor fortsat væresteder og varmestuer møntet på hjemløse. Naboproblemer er også en kendt udfordring. Har man hovedet fyldt med mange andre problemer, har psykisk sygdom, misbrug eller andet, kan det være svært at holde styr på affald, larm, gæster m.v. Det giver naboklager, som i værste fald fører til udsmidning.
De fleste partier er da også enige om behovet for at skaffe flere såkaldte ’skæve boliger’. Derfor ligger det lige for at hjælpe steder som Fredens Havn med at hæve sundheds- og hygiejnetilstanden og i øvrigt understøtte deres ’skæve’ boligfællesskab.
Selvom Enhedslisten hverken ønsker teltlejre, trailerparker eller ulovlige bådkollektiver etableret tilfældigt på byens grønne områder eller ved vandet, må Københavns Kommune respektere, at en gruppe udsatte borgere i mange år uden indsigelser selv har forsøgt at løse sine boligproblemer med utraditionelle løsninger. Miljøet er imidlertid sårbart, både det i vandet og det på land, så enhver løsning der findes, skal sikre ikke kun den sociale, men også den miljømæssige del.
Enhedslisten vil en by, hvor der er plads til os alle, og hvor vi hele tiden udvikler muligheder og støtte til dem, der falder udenfor tilbuddene. Flere ”Skæve boliger” er en del af løsningen. Og derfor skal der findes en tilfredsstillende løsning sammen med beboerne i Fredens Havn.