INDRETNINGEN AF NORDVESTPASSAGEN LIGGER KLAR

Der er masser at glæde sig til for beboerne på begge sider af jernbanen mellem Mimersparken og Lygten. Udover en genvej gennem en udsmykket tunnel under banen skal legepladsen udvides med høje gynger og en svævebane, og der er ligeledes planer om dyrkningshaver med udendørs madlavningsfaciliteter.

Nordvestpassagen har længe været en drøm på både Københavns Rådhus og i nærområdet omkring Mimersparken, og nu er Teknik- og Miljøforvaltningen klar til at præsentere det projektforslag, som skal danne grundlag for det store anlægsarbejde. De overordnede linjer har været på plads i noget tid, men nu ligger en detaljeret plan for området klar. I projektforslaget til forbedring af Mimersparken er der lagt vægt på plads til ophold og leg for brugere af parken med det formål at skabe sammenhæng og tryghed i Mimersparken og på tværs af de tilstødende områder. Teknik- og miljøborgmester Ninna Hedeager Olsen (EL) er meget tilfreds med udkastet:

– Jeg er rigtig glad for, at projektforslaget bygger på en særdeles solid borgerinvolvering. På den måde får vi skabt en løsning, som lokalområdet har en stærk forbindelse til, og som bør blive en kæmpe succes. Jeg er særligt glad for, at vi ikke kun får skabt en eftertragtet genvej for gående og cyklende, men samtidig investerer mærkbart i Mimersparken og binder de to områder på hver sin side af banen sammen på trods af den massive barriere, som jernbanen i dag er, siger Ninna Hedeager Olsen.

Projektforslaget beskriver blandt andet etableringen af et varieret landskab med en langsgående højderyg i Mimersparken og to cirkulære pladser, der sammen med sænkningen af terrænet ved Fyrbødervej vest for S-banen skaber åbenhed omkring passagen. I forhold til tidligere udkast er højderyggen fladet ud imellem legepladsen og passagen for at skabe bedre oversigtsforhold.

Den bemandede legeplads udvides ned mod Nordvestpassagen med høje gynger og en svævebane, hvilket kan tiltrække større børn, skabe liv i området nær passagen og dermed øge trygheden. Efter ønske fra brugere af og ansatte på den bemandede legeplads er det planen at anlægge dyrkningshaver i plantekasser med udendørs madlavningsfaciliteter i den nordlige del af Mimersparken, hvor der i dag kun er begrænset aktivitet.

I forbindelse med projektet skal krydset Borgmestervangen /Hother Plads ombygges, så der bliver en naturlig og trafiksikker overgang mellem gaderne. Den foreslåede løsning er en hævet flade, der sikrer, at farten for bilister sænkes, og at cyklister og gående kan færdes trygt i krydset. Løsningen sikrer endvidere, at det undgås, at vejforløbet bliver en smutvej, men derimod primært en vej til de borgere, der har et ærinde i området. Fra Borgmestervangen fortsætter cykelstien i Mimersparken langs Mjølnerparken og tilkobles den kommende cykelsti mod passagen tværs gennem Mimersparken.

Forventet ibrugtagning af selve Nordvestpassagen er primo 2023, dog vil beplantning, udsmykning af passagen samt anlæg af forbedringer i Mimersparken forventeligt foregå i løbet af 2023.

For yderligere information eller flere illustrationer kontakt pressetelefonen på 23 27 80 90.

Rambøll krediteres ved brug af illustrationer.

Fakta

Forvaltningen har gennemført observationer og registreringer samt foretaget interviews af brugere og ikke-brugere af parken. Derudover er der afholdt workshop med de ansatte på den bemandede legeplads og gennemført dialog med centrale aktører i området, herunder bl.a. Nørrebro Idrætsråd, fodboldklubben Nørrebro United, Ressourcecenter Ydre Nørrebro (RCYN) og lokalpolitiet, ligesom der i samarbejde med lokaludvalgene er foretaget en spørgeskemaundersøgelse med besvarelser fra over 1.000 borgere.

I forbindelse med projektet er det nødvendigt at fælde 57 træer. Som erstatning for de fældede træer genplantes 42 træer i Mimersparken og 15 træer ved Fyrbødervej. Derudover medfører dispositionsforslaget for cykelstien langs Mjølnerparken, at der fældes 2 mindre kirsebærtræer, der i dag er omkranset af asfaltbelægning. De 2 træer erstattes af 2 nye træer med bedre vækstvilkår i parkens grønne område. I alt genplantes således 59 træer.

For at sikre helhedsindtrykket af den kommende sti under banen anbefaler forvaltningen, at der i samarbejde med lokaludvalgene udskrives en konkurrence for udsmykning af passagen. Forvaltningens erfaring er, at udsmykning vil kunne mindske risikoen for hærværk og uønsket graffiti. Nørrebro og Bispebjerg Lokaludvalg bakker op om løsningen med udsmykning af passagen.