Mand på legeplads med barn.

Større grupper i vuggestuerne er den værst tænkelige løsning for Københavns børn

Enhedslisten vender sigt skarpt imod børne- og ungdomsforvaltningens planer om, at grupperne i en række af Københavns vuggestuer midlertidigt skal øges fra de nuværende 12 til 14 børn i de såkaldte byudviklingsområder på Vesterbro, i Sydhavnen, Valby og andre steder, hvor børnetallet stiger. Det er den værst tænkelige løsning på et selvskabt kapacitetsproblem, som kan være direkte skadelig for de mindste børn, lyder det fra Knud Holt Nielsen, medlem af Borgerrepræsentationen for Enhedslisten.

“At øge vuggestuegrupperne til til 14 børn, er den værst tænkelige løsning. Flere børn i vuggestuegrupperne kan efter Enhedslistens opfattelse være direkte skadeligt for de mindste børn”, siger Knud Holt Nielsen fra Enhedslisten forud for onsdagens møde i Børne- og Ungdomsudvalget, hvor spørgsmålet er på dagsordenen.

“Det er meget sigende, at forvaltningen i sin indstilling udelukkende fokuserer på, hvor mange børn der rent fysisk kan presses ind i institutionerne og de enkelte stuer, og overhovedet ikke forholder sig til spørgsmålet om den pædagogiske indsats og hensyn til børnenes muligheder for udvikling i institutionerne”, siger Knud Holt Nielsen fra Enhedslisten.

“Vi ved fra den pædagogiske forskning, at når børnegrupperne bliver større i daginstitutionerne, så bliver betingelserne for at opnå pædagogisk kvalitet samtidig dårligere. Større børnegrupper i vuggestuerne vil betyde, at der opstår flere konflikter mellem børnene, og det kan blive sværere at udvikle de positive og nære relationer, der er selve forudsætningen for at børnene kan trives og udvikle sig. Større børnegrupper kan ramme sårbare og udsatte børn meget hårdt. Det kan på sigt blive en meget dyr optimering af kommunens kvadratmeter, hvor vi risikerer at skulle bruge mange ressourcer på at reparere de ulykker som bliver skabt af det her tiltag”, siger Knud Holt Nielsen fra Enhedslisten.

Københavns Kommune har sovet i timen
Enhedslisten kritiserer Københavns Kommune for at have har sovet i timen. Partiet peger på, at både lokaludvalg, forældreorganisationer og andre har længe advaret både Rådhuset om, at der var behov for flere institutioner i de bydele, hvor befolkningen vokser. Alligevel har kommunen ikke sikret de nødvendige kvadratmeter til nye institutioner til børn og unge.

“København står med et selvskabt kapacitetsproblem på institutionsområdet. Kommunen har fokuseret på en boligpolitik og en byudvikling kendetegnet ved omfattende lejlighedssammenlægninger og en massiv overbebyggelse i de nye byområder. Det erklærede formål har været at tiltrække og fastholde mange flere børnefamilier. Og så er det alligevel igen og igen i næsten to årtier kommet bag på Rådhuset, at flere børn også betød, at man skulle sikre flere institutioner og udbygning af skolerne”, siger Knud Holt Nielsen fra Enhedslisten.

“Vi oplevede det efter byfornyelsen på Vesterbro. Vi ser det lige nu i de nye byområder på Havneholmene. Men på Carlsberg fortsætter man ikke desto mindre i præcis samme spor med at tillade en massiv overbebyggelse uden at sikre, at der er tilstrækkeligt med tilbud til de mange nye børn og unge i fremtiden”, siger Knud Holt Nielsen fra Enhedslisten.

Han peger på at eksempelvis Vesterbro Lokaludvalg igennem de sidste fire år gentagne gange har peget på problemerne med mangel på plads i bydelens skoler og daginstitutioner overfor både forvaltningen og politikerne.

“Det helt vanvittige er, at samtidig med at vi har en eksplosivt voksende mangel på plads til byens børn i daginstitutioner, skoler og klubber, så fortsætter Økonomiudvalget og Københavns Ejendomme med at sælge kommunale grunde og bygninger i flere af de berørte bydele. Bymuseets gamle bygninger ved Vesterbrogade, der er ejet af Københavns Kommune, har eksempelvis stået tomme i mere end et år. Men i stedet for at bruge de ledige kvadratmeter til gavn for børn og unge, forsøger kommunen at sælge bygningerne. Det vil man så fortsat samtidig med at bydelens institutioner nu skal overbelægges”, siger Knud Holt Nielsen fra Enhedslisten.

Større børnegrupper er en glidebane mod permanente kvalitetsforringelser
“Forvaltningen hævder, at de her væsentlig større børnegrupper i udvalgte vuggestuer kun skal være en midlertidig løsning. Men den slags midlertidige løsninger har desværre en tendens til at blive permanente efter kun ganske kort tid i den kommunale virkelighed. Åbner vi for det nu, kan Københavns forældre efter min opfattelse godt risikere, at 14 børn på stuen om få år er det normale i vuggestuer i København. Og for de børn, der udsættes for det her, vil der ikke være tale om nogen form for midlertidighed. Vi taler tværtimod om hele deres tidlige barndom”, afslutter Knud Holt Nielsen fra Enhedslisten.

Enhedslisten vil prøve at tage kontakt til ordførerne fra de øvrige partier i Borgerrepræsentationen for at se om det er muligt at samle et flertal imod forvaltningens planer om større børnegrupper i vuggestuer i byudviklingsområder

Læs mere i Berlingske
Læs forvaltningens indstilling til udvalget her