Medlemmer af Enhedslisten København stemmer til generalforsamlingen.

Enhedslisten København donerer partiskat til sociale formål 

Bestyrelsen i Enhedslisten København har besluttet, at den del af tidligere Teknik- og miljøborgmester Morten Kabells eftervederlag som indbetales i partiskat ikke skal ende i partiets kasse, men i stedet doneres til sociale formål. Det konkrete formål besluttes på den københavnske generalforsamling i marts.

Bestyrelsen har samtidig besluttet at indstille til generalforsamlingen, at partiets vedtægter ændres så ingen fremtidig afgående borgmester fra Enhedslisten kan modtage eftervederlag hvis de træder ind i et nyt job.

Medlem af bestyrelsen Eva Milsted udtaler:

– Vi har besluttet at frasige os de penge vi får i partiskat fra vores tidligere borgmesters eftervederlag. Pengene doneres i stedet til socialt arbejde. Samtidig har vi indstillet til generalforsamlingen, at vores vedtægter ændres og vi får lukket det hul, der eksisterer i dag, så ingen fremtidig borgmester kan modtage eftervederlag og løn på én gang.