Københavns Rådhus

Socialt forlig i coronakrisens skygge

6 partier på Rådhuset indgik i aftes forlig i den såkaldte overførselssag, hvor politikerne fordeler de penge, der ikke blev brugt på sidste års budget.

Det blev en aftale, der stod i Coronakrisen tegn. Bl.a. blev der vedtaget to hjælpepakker til ældre og socialt udsatte, der har lidt store menneskelige afsavn mens Danmark var nedlukket:

– En pakke skal afhjælpe ensomhed blandt socialt udsatte, bl.a. ved at give mere tid til 1:1 kontakt, til at ledsage og til aktiviteter. Der er også penge til at opspore udsatte børn.

– En hjælpepakke skal afhjælpe ensomhed blandt ældre på plejehjem og modtagere af hjemmepleje, ved bl.a. at give mere tid til kontakt og ved at hjælpe ældre i gang med digital kommunikation, så de fx kan tale med familien via iPad.

Enhedslistens budgetordfører Karina Vestergård Madsen er glad for aftalen:
– Coronakrisen har været særlig hård ved byens ensomme ældre og samfundets mest udsatte grupper. Derfor er jeg glad for, at partierne står sammen om hjælpepakker, der skal hjælpe dem gennem den svære tid. Aftalen sætter samtidig en klar retning for et grønnere København, hvor vi udbreder brugen af delebiler og fortsætter arbejdet med at sikre en nedrivning af Bispeengbuen. Endelig er der et tiltrængt løft til kulturlivet, flere badezoner og muligheden for at inddrage parkeringspladser til byliv og udeservering, sagde hun da aftalen var indgået.

Udover de to hjælpepakker, så fik Enhedslisten forhandlet en række andre ting ind i aftalen:

Cirkulær økonomi i byggeriet: Der skal øget fokus på cirkulær økonomi og genbrug i kommunens anlægsarbejde. Konkret skal Hafniaskolen, Heerupskolen, Ketsjersportens hus og Jacob Michaelsens Minde styrke den cirkulære økonomi ved fokus på genbrug, genanvendelse, CO2-reduktion og evt. andre miljømæssige elementer.

Toftegårds Plads: Helhedsplanen for pladsen skal finansieres ved budgetforhandlingerne i efteråret.

Det gamle bymuseum på Vesterbrogade: Bygningen sælges alligevel ikke. Til budgetforhandlingerne i efteråret skal besluttes hvad bygningen skal bruges til. Et musikhus står højt på ønskelisten.

Lokaler på Rymarksvej 1: De københavnske foreninger får lov at benytte faciliteterne, der bl.a. indeholder svømmehal.

Hjælp til udenlandske hjemløse: Transitprogrammet, der hjælper udenlandske hjemløse fortsætter i 2020. De hjemløse tilbydes omsorg, stabilisering, sundhedstilbud og hjælp til hjemrejse.

Mobilt fixerum: Aftaleparterne er enige om at se på løsninger ift til det øgede stofindtag i området omkring Sundholm.

Flere sociale viceværter: I september 2020 åbner to nye skæve boligafdelinger. Parterne er enige om at afsætte midler til to delvist finansierede viceværter på de to nye tilbud, samt til tre tværgående sociale viceværter til de 7 boligafdelinger.

Muhabet tillægsbevilling: Muhabet er et samværstilbud for borgere med sindslidelse med anden etnisk baggrund end dansk. De får øget deres bevilling med 600.000 kr i år.

Gøglerstik: Aftalen indeholder 1,2 millioner kroner ekstra til flere strømstik til brug for arrangementer i byen

Bispebjerg Kirkegård: Der kommer en ny indgang til Bispebjerg Kirkegård fra Frederiksborgvej.

Styrket indsats for delebiler: der afsættes 1,1 millioner kroner til at fremme antallet af delebiler i København.

Bispeengbuen: der afsættes 1,5 millioner kroner til at udarbejde et ideoplæg til hvordan Bispeengbuen kan rives ned.

Vild og uhæmmet natur: der afsættes 0,6 millioner til uhæmmet bynatur og øget biodiversitet

Landstrøm: Der skal hurtigst muligt etableres landstrøm ved Langelinie, så luftforureningen fra krydstogtskibene kan begrænses, når krydstogtturismen vender tilbage.

Nyholm: Når Søværnet flytter fra Nyholm frigøres der et stort byområde. Kommunen forpligter sg til at arbejde for at bevare kulturarven og inddrage lokale aktører i byudviklingen.

Læs mere om aftalen på kommunens hjemmeside: https://www.kk.dk/nyheder/koebenhavns-raadhus-klar-med-hjaelpepakker-mod-coronaens-skadevirkninger