Frank Jensen afkræves svar før eventuel storkonflikt

Tre partier – Enhedslisten, Alternativet og SF – har i Borgerrepræsentationen rejst en forespørgsel til Overborgmester Frank Jensen om Københavns interesse som arbejdsgiver for kommunens lærere.

I anledning af forespørgslen udtaler de tre partiers skoleordførere:
“København har en interesse i klare og aftalte rammer om lærernes arbejdstid. Men det er uklart, hvorvidt denne interesse er blevet varetaget i forhandlingerne. Vi håber, forespørgslen vil få tågen til at lette.” Gorm Anker Gunnarsen (Enhedslisten)

“Der er stærkt brug for at få sikret forberedelsestiden til lærerne. Forberedt undervisning har større kvalitet og vi har fuld tillid til, at den enkelte lærer bruger tiden fornuftigt og til det som vi har ansat dem til. Så selvfølgelig skal vi aftale forberedt undervisning.” Maja Krog (Alternativet)

 “Uklare rammer for arbejdets tilrettelæggelse er ødelæggende for medarbejdernes psykisk arbejdsmiljø og dermed for elevernes læring og trivsel. Derfor er det vigtigt, der kommer sammenhæng mellem den nationale aftale og den lokalaftale, som Lærerforeningen og Børneforvaltningen i Københavns Kommune allerede har indgået.” Annika Smith (SF)

Forespørgslen vil finde sted på torsdag den 1. marts og kan læses her: https://www.kk.dk/indhold/borgerrepraesentationens-modemateriale/01032018/edoc-agenda/84d606bb-77ac-4a27-9eb9-79ade1a62f2e/d23dab01-1161-4a51-a2d6-6073168eff86