Udtalelse fra Enhedslisten København imod liberalisering og privatisering af forbrændingsanlæg

Enhedslisten København er med i kampen imod markedsgørelse og privatisering af affaldsforbrændingen. Efter at Kommunernes Landsforening har peget på hvilke forbrændingsanlæg, der skal lukkes, og Energistyrelsen derefter har afvist KL’s forslag, risikerer regeringens og højrefløjens oprindelige planer om markedsgørelse, konkurrenceudsættelse, liberalisering og privatisering af affaldsområdet nu at vende tilbage. Enhedslisten København vil nu i borgerrepræsentationen og sammen med bevægelser og aktive rejse spørgsmålet lokalt. Vi vil kæmpe for at affaldshåndteringen ikke privatiseres, men bliver på demokratiske hænder.