Pressemeddelelse om udviklingsplan for Tingbjerg

Enhedslisten er imod Ghettoplanen, som er racistisk og et angreb på den almennyttige boligsektor. Desuden underminerer Ghettoplanen det lokale selvstyre, ved endnu engang at detailstyre en kommunal opgave, i dette tilfælde boligpolitikken. Staten har i årevis fastholdt kommunerne og dermed også København i en økonomisk spændetrøje, som år for år spænder den kommunale økonomi.
Med udviklingsplanen er kommunen, til trods for statens økonomiske spændetrøje, lykkedes med at lave en plan der vil give Tingbjerg et løft. Udviklingsplanen er en videreførelse af beslutninger fra 2015, der bygger på en årelang dialog mellem boligselskaberne og kommunen med kontinuerlig inddragelse af områdets beboere og lokaludvalget.
Vi er glade for, at der ikke bliver færre almennyttige boliger, og at ingen beboere skal tvangsflyttes.
I forbindelse med en så omfattende udviklingsplan er der en lang række beslutninger, som skal træffes i forbindelse med de kommende lokalplaner. Derfor er Enhedslisten glad for at et flertal i borgerrepræsentationen, står bag nedenstående protokol, der bl.a. sikrer tæt inddragelse af beboerne i Langhuset.

Protokol:
Det skal sikres at forvaltningen lever op til sin myndighedsforpligtigelse i forhold til, at de almenboligorganisationer tegner et realistisk billede af de faktiske forhold omkring skimmelsvamp og vurderingen af bygningernes stand som værende i på et niveau som fordrer en nedrivning.

Partierne konstaterer at FSB i forhold til de nuværende beboer i Langhuset vil tilbyde følgende:
– At beboerne skal inddrages i indretningen af de nye rækkehuse, præsenteres for flere indretningsmuligheder og kunne påvirke disse.
– At beboere får en individuel samtale, der skal afdække de individuelle behov for en erstatningsbolig.
– At genhusningen skal opfylde de krav til indretning, som beboerne med handicap har brug for.
– At beboerne i Langhuset skal holdes økonomisk skadefri i forbindelse med genhusning, og at de skal have flyttehjælp og at alle personlige hjælpemidler – samme dag som de flytter – flyttes med.

Samtidig er partierne enig om, at det er afgørende for fremtidens Tingbjerg som et attraktivt sted at bo for både nuværende og kommende beboere, at det sikres, at der fortsat i 2020 både er en lokal skole, og at de lokale daginstitutioner i området kan fortsætte.

I udviklingen af Tingbjerg og de omkringliggende arealer skal indgå mere og bedre kollektiv trafik til området, ligesom det skal undersøges hvordan en mulig fremtidig øget trafikbelastning af Frederikssundsvej kan imødegåes.

Når der bygges i Bystævneparken skal det indtænkes i et samspil med kvarterets grønne område og bygningsmæssige egenart.

De kommende almene plejeboliger i Bystævneparken erstatter kommunale, og bør derfor ikke regnes som en reel forøgelse af antallet af almene boliger i byen, i forhold til målet om at hver 4. nye bolig i København skal være almen.

Protokolbemærkningerne kan findes i referatet fra BR-mødet d. 20 juni 2019 når det lægges ud. Der er her et link til dagsordenen, hvortil det vil blive tilføjet.
https://www.kk.dk/indhold/borgerrepraesentationens-modemateriale/20062019/edoc-agenda/d831f678-5745-4601-8247-2e47a3229304

For spørgsmål kontakt: Bente Møller, medlem af Enhedslistens Københavnsbestyrelse, repræsentant for afdeling Brønshøj/Husum.