Enhedslistens borgmesterkandidat Ninna Hedeager Olsen og beskæftigelses- og intergrationsordfører Ulrik Kohl
Enhedslistens borgmesterkandidat Ninna Hedeager Olsen og beskæftigelses- og integrationsordfører Ulrik Kohl

Enhedslisten stiller krav til Anna Mee Allerslevs afløser

Den Radikale spidskandidat Mia Nyegaard er efter et ekstraordinært møde i Borgerrepræsentationen i København blevet valgt til beskæftigelses- og integrationsborgmester.

Enhedslisten fremlægger nu en liste med fem krav til den nye borgmester. De mener, at Nyegaard
som borgmester har et ansvar at rydde op efter Anna Mee Allerslevs fejl, før det bliver besluttet,
hvem der bliver valgt til beskæftigelses- og integrationsborgmester efter kommunalvalget den 21.
november.

”At Anna Mee Allerslev ikke længere er borgmester, betyder ikke nødvendigvis, at syge og
arbejdsløse borgere får en ordentlig behandling i deres sager. Der er både brug for systematisk
forandring i Mia Nyegaards forvaltning og akut handling, der gør at udsatte københavnere får et
bedre liv,” siger beskæftigelsesordfører for Enhedslisten, Ulrik Kohl.

Enhedslisten vil blandt andet se en straksafklaring af borgere, der har været i kontanthjælpsforløb i
mere end to år og et kommunalt understøttet udvalg af borgere, der skal komme med anbefalinger
til, hvordan man skal udvikle jobcentrene. Ulrik Kohl uddyber:

”Københavns kommune fastholder borgere der er alvorligt syge i en fortvivlende situation. Det skal
stoppe. Den måde jobcentrene fungerer på, vil vi i Enhedslisten på lang sigt ændre. Det skal være i
samråd med borgerne, der har været offer for kontanthjælpskarrusellen, ikke kun med Anna Mees
ekspertpanel bestående af folk, der ikke ved hvordan, det er at være en del af det destruktive
system.”

”Radikale Venstre brander sig på at det handler om mennesker. Hvis de virkelig mener det, så er det
på tide, at de også gennemfører politik, der hjælper nogle af de mest udsatte borgere i vores
samfund. Hvis Mia Nyegaard ikke handler nu, kommer de syge til at blive sygere, og det har vi ikke
råd til i København,” siger Enhedslistens borgmesterkandidat Ninna Hedeager Olsen

Enhedslistens fem krav til den nye beskæftigelses- og integrationsborgmester:

 • Alvorligt syge borgere skal ikke længere fastholdes på kontanthjælp. Tilkendelsen af
  førtidspensioner skal på niveau med andre større danske byer.
 • Borgerenes retssikkerhed er truet fordi sagsbehandlerne er overbebyrdede. Bunkerne af
  sager på deres skriveborde skal gøres mindre. Borgmesteren skal sammen med
  Beskæftigelsesudvalget indføre et loft over antallet af sager med udgangspunkt i
  anbefalinger fra Dansk Socialrådgiverforening.
 • Københavns kommune skal respektere, at kontanthjælp er en midlertidig ydelse. Borgere,
  som i mere end 2 år har været på kontanthjælp skal straksafklares. De ramte borgere skal
  have mulighed for at 1) komme i uddannelse, 2) få et ordinært job, 3) godkendes til fleksjob,
  eller 4) få førtidspension.
 • Stop for urimeligt lange og opslidende ressourceforløb gennem implementering af
  ”Norddjurs-modellen”. Se https://www.fyens.dk/article/3196599?fbrefresh=true
 • Berørte borgere skal høres. Borgmesteren indkalder en ekspertgruppe fra de berørte
  borgeres interesseorganisationer, herunder Jobcentrenes Ofre, Næstehjælperne, Liv over
  Lov m.fl. Ekspertgruppen skal komme med konkrete anbefalinger til at forbedre
  sagsbehandlingen i Beskæftigelsesforvaltningen på baggrund af deres egne erfaringer.