UDSATTE OMRÅDER PÅ NØRREBRO OG AMAGER FÅR FEMÅRIGT LØFT

Københavns Kommune er klar til at tage første skridt imod to nye områdefornyelser med udgangspunkt i områderne omkring Hørgården på Amager og Lundtoftegade på Nørrebro. Teknik- og miljøborgmester Ninna Hedeager Olsen er fortaler for projekterne, som har et samlet budget på 118 mio. kr.

Københavns Kommune arbejder kontinuerligt med at løfte byens udsatte byområder for at undgå, at de ender på statens ghettoliste. Derfor er kommunen nu klar til at igangsætte to nye områdefornyelser på Nørrebro og på Amager i henholdsvis Hørgården og Lundtoftegade, og teknik- og miljøborgmester Ninna Hedeager Olsen (EL) ser stor værdi i den lokale forankring og borgerinddragelse:

– Områdefornyelser er båret af lokalt engagement, og det er vigtigt, at alle får mulighed for at blive hørt og tage del i den udvikling af kvarteret, som skal sørge for, at det i fremtiden ikke længere er stemplet som udsat. Og netop dét sørger områdefornyelserne for. De bedste løsninger spirer nedefra og op, og derfor glæder jeg mig til at se, hvad de lokale nørrebroere og amagerkanere har af ideer til at løfte kvartererne, siger Ninna Hedeager Olsen.

Områdefornyelser flytter ind i udsatte byområder i en femårig periode med mål om at løse de lokale udfordringer ved at fokusere på kvarterets potentialer, være til stede lokalt og arbejde med en blanding af fysiske, sociale og kulturelle projekter gennem grundig involvering af beboerne i områderne. Og nu er turen altså kommet til Lundtoftegade på Nørrebro og Hørgården på Amager.

Til hver af de to områdefornyelser er der sat 59,1 mio. kr. af fra kommunal side, og derudover har Landsbyggefonden sat 67,5 mio. kr. af i støtte til et hovedstrøg gennem Hørgården og en mængde andre tiltag, som skal åbne og integrere bebyggelsen i lokalområdet. Ninna Hedeager Olsen forventer, at der i løbet af områdefornyelsernes levetid vil blive afsat langt flere penge til projekter fra kommunal side, og samtidig langer hun ud efter regeringen for ikke at investere nok i Københavns udsatte byområder:

– Regeringens bedste bud på at løfte udsatte byområder er at rive gode almene boliger ned eller frasælge dem til private, som kan tjene masser af penge på lejerne. I København har vi rigtig god erfaring med langvarige og målrettede indsatser, i stedet for at være slave af en liste, hvor én til- eller fraflytning kan afgøre, om man fra statslig side ønsker at investere i et byområde eller ej. Jeg savner, at regeringen er sit ansvar bevidst i forhold til at få løftet Københavns udsatte byområder, siger Ninna Hedeager Olsen.

I øjeblikket arbejder kommunen med forandringsplanerne for de to områder, som områdefornyelserne skal tage udgangspunkt i. Forandringsplanerne fokuserer blandt andet på, hvordan boligudbuddet kan tilpasses og dermed understøtte en balanceret beboersammensætning, dialog med beboerne igennem samarbejdet med boligorganisationerne samt at forbedre oplevelsen af hjemlighed og tryghed i de nære omgivelser.

Områdefornyelserne forventes opstartet ultimo 2023. I forvejen har Københavns Kommune områdefornyelser i gang i Bavnehøj, Nordvest, Sundby, Folehavekvarteret, Kulbanekvarteret og ved Skjolds Plads. Derudover er der også en områdefornyelse på vej i Bispeparken.