Gorm Anker Gunnarsen. Medlem af Københavns Borgerrepræsentation for Enhedslisten. Medlem af Børne- og ungdomsudvalget og Sundheds- og omsorgsudvalget.

Hvorfor HELE det nuværende Amager Fælled skal bevares

Byggeplaner på Amager Fælled bliver et hovedtema for københavnsk politik i dette efterår. Vi, der som Enhedslisten ønsker at bevare Fælleden som et samlet naturområde for alle københavnere, må vise flaget, for at gøre det sværere for alle partierne i det flertal på rådhuset, som ønsker at bevare hele Amager Fælled for at opnå fordele i budgetforhandlingerne, ved at bryde med denne linje. Den første mulighed for at lægge pres, er demonstrationen torsdag den 23. august, som kan blive en klar strømpil for sagens udfald. Vi diskuterer sagen ude blandt københavnerne, men hvad er vores argumenter for at bevare HELE det nuværende Amager Fælled? Her følger en hastig gennemgang af tre centrale argumenter: Biodiversitet, rekreation og klima!

Amager Fælled har de sidste to år indtaget en central rolle i Københavns politik. Metrobyggeriets gældsdepot, som går under navnet By & Havn, registrerede i 2016 voldsomt stigende grundpriser og fremskyndede byudvikling, der ellers først skulle starte et godt stykke inde i 2020’erne. Det område, som byudviklingen var planlagt i, havde samme artsrige og dermed ædel karakter, som det område af Amager Fælled, der for 20 år siden blev udviklet med Universitetet og DR Byen som omdrejningspunkt. Dengang var protesterne mod ødelæggelsen af et artsrigt område – som vi, der brugte vores barndom på Fælleden, især husker for mange forskellige krybdyr og padder – ikke stærke nok til at standse de byggeplaner, der i øvrigt også lænsede DR og KU for driftsmidler…

Vest for “Sundby Station” ligger det område, som Frank Jensen opgav at bygge på lige op til kommunalvalget sidste år. Der skulle i stedet findes et tilsvarende areal, som kunne kompensere By & Havn for tabet af et ganske betydeligt beløb til afbetaling af metro-gæld. Frank Jensens forvaltning har derpå undersøgt tilsvarende arealer, der kunne kompensere for tabet. Beløbet for tabet har også været uklart – og er i hvert fald ikke de 2,2 mia, som Overborgmesteren påstod i valgkampen.

Enhedslisten har fulgt en grøn linje i sagen – dog uden at afvise, at København har brug for flere boliger – og boligbehovet er jo sammen med ansvarlig gældsafvikling argumenterne for byggeplanen. Den grønne linje, som vandt det første slag, blev trukket med afsæt i argumenter for biodiversitet. Det var den afgørende kort i valgkampen, at artsrigdommen på Amager Fælled var ekstraordinær i det sydøstlige hjørne. Og artsrigdom er stadig et væsentligt argument for helt at droppe mere byggeri på Fælleden – for en lang række arter kan kun klare sig, hvis området har en vis udstrækning. Et eksempel på et sådant argument er, at nattergalenes bestand på Fælleden vil reduceres til en fjerdedel, hvis Fælledens udstrækning reduceres med en fjerdedel. Der er over tyve ynglende par nu, men der vil sandsynligvis kun være fire eller fem par, hvis Fælledens samlede areal mindskes med et planlagt byggefelt. En så lav bestand vil gøre den særdeles sårbar. Ædel natur kræver større sammenhængende områder. Den gode nyhed ved det større sammenhængende område er, at ædel natur fra Strandengen kan brede sig til grønne områder, som de hænger sammen med. Så den relativt artsfattige natur i det sydvestlige hjørne af fælleden – den tidligere losseplads, som de Konservative peger på som byggefelt – er faktisk i disse år undervejs med en rivende udvikling, fordi det ligger op ad et artsrigt område. Artsrigdommen konsolideres, når den ikke overbelastes ved at være omkranset af byggeri og trafik. De to byggefelter, som har været bragt i spil i den nordlige ende af Fælleden, har været i fokus hele foråret. I særlig grad har den folkelige deltagelse i en omfattende screening for orkidéer været i centrum. Der er vitterligt mange orkidéer – og orkidéer er et ubestrideligt tegn på, at en artsrig naturs mikro-biologiske forudsætning faktisk er til stede mange steder i den nordlige del.

Demonstrationen mod byggeplanerne på fælleden den 23. august starter fra DR Byen Station (16:30) som et arternes optog, for dermed at understrege, at natur har værdi i sig selv og ikke bare skal bygges væk. Men vi har også rekreative værdier og klima, som argumenter.

Da vi under valgkampen gik fra dør til dør i Urban-planen, var det meget overraskende for os, at den absolutte hovedbekymring blandt beboerne var, at der ville blive bygget på Fælleden.  Åben natur i nærområdet er ekstremt attraktivt for alle – ikke kun de, der bor nær Klampenborg Dyrehaven og betaler tocifrede millionbeløb for det. De psykiatriske patienter på Amager Hospital anvender Fælleden i deres behandlingsforløb. Fælleden er et alternativ til stress-tilstande, der ikke hører op. Rollespil, kondiløb, stavgang, meditation, sankning af krydderurter og bærplukning er blot nogle af de aktiviteter, der vil blive betydeligt besværliggjort for især de bilfrie byboere, hvis fælleden ikke var der.

Og endelig er der klima-argumenterne. Fælleden er vores udendørs air-conditioning. Byen har nemlig et åndedræt. Den hårde stenbro varmes i dagens løb op til langt højere temperaturer end det køligere grønne område, hvis køligere luft søger mod stenbroen, når den af stenbroen opvarmede luft søger til vejrs. Sommeraftenernes friske fælledluft til især Vesterbro og Amagerbro vil ankomme som en forfriskende brise, selv når den store vind ikke blæser. I klima-sammenhæng er det også centralt at notere sig, hvor meget CO2, der ikke når de højere luftlag og dermed bidrager til drivhuseffekten, når der netop er meget grønt i byen. I den sammenhæng er det nok også værd at notere sig, at folk, der som jeg selv i øvrigt, ikke har eller ønsker sig bil, har meget nemmere ved at affinde sig med at undvære den, når vi har adgang til natur, som hurtigt kan nås på en cykel….

Det var en opsummering af nogle af de grønne argumenter. Der er selvfølgelig gode røde argumenter for faktisk at bygge flere boliger. Men så længe arealet om DR Byen og DR Byen Station er omgivet af tomme parkeringspladser, giver det slet ikke mening at åbne for boligbyggeri vest for Ørestads Boulevard, for der er mange andre steder i byen, hvor spekulation og biler på det mest urimelige fortrænger muligheden for billige boliger.

Kom til demonstration for bevarelse af Amager Fælled torsdag d. 23. august kl. 18.00 på Rådhuspladsen. Se mere på facebook

Blogger: