Gorm Anker Gunnarsen. Medlem af Københavns Borgerrepræsentation for Enhedslisten. Medlem af Børne- og ungdomsudvalget og Sundheds- og omsorgsudvalget.

GRADVIS SKOLEGENÅBNING

Når vi om få uger eller måneder lukker skoler og dagtilbud op igen, bør vi tænke meget over, hvordan kvaliteten af undervisning og pasning kan øges. Trivsel og sundhed hænger sammen med plads til udfoldelse og gensidig opmærksomhed.

Trængsel i klasseværelse og på stue øger både smittebelastning og utryghed.

Derfor bør vi lukke gradvist op på en måde, der genskaber nærhed i institutionen, men i mindre målestok, med et absolut minimum af skift mellem grupper og hold og i kortere perioder. Og derfor er minimumsnormeringer og færre elever i klasserne fortsat fornuftige politiske mål, som regering og kommuner bør forfølge.

Trykt i Politiken 2/4-2020

Blogger: