Karina Vestergård Madsen. Medlem af Københavns Borgerrepræsentation for Enhedslisten. Gruppeformand og medlem af Økonomiudvalget og Socialudvalget.

Amager Fælled-byggeri kan skade hovedstadens biodiversitet

Biodiversiteten er under pres i Danmark, og det betyder blandt andet, at antallet af arter i den danske natur er på tilbagegang.

Årsagerne er mange, men som teknik- og miljøborgmester i landets hovedstad, hvor der er fuld damp på byggeriet, hæfter jeg mig særligt ved konsekvenserne fra byernes ekspansion og udbygning af infrastruktur.

Med en befolkningstilvækst på 10.000 nye københavnere om året er der behov for både nye boliger og nye vejnet. Men det går ikke, at vi uden videre plastrer vores grønne områder til med højhuse og omfartsveje, for det vil have katastrofale konsekvenser for biodiversiteten, hvis vi asfalterer os ud af at løse de presserende behov.

Det skal vi have for øje, når vi sætter rammerne for fremtidens København, og udviklingen skal ske i balance med naturen.

Tilbageskridt for biodiversiteten
Det nytter for eksempel ikke noget at tage politiske beslutninger om at bebygge unik vild natur på Amager Fælled for at finansiere en metro. Heldigvis fik et politisk og folkeligt grønt pres overborgmesteren på andre tanker, men blot at flytte byggeriet til en anden del af Amager Fælled end Strandengen er at begå endnu en kæmpe fejl.

Det nye byggefelt, kendt som Lærkesletten, rummer ikke samme naturrigdom som det tidligere, men det er stadig et af de sidste områder, hvor lærken yngler i København. Derfor vil det sandsynligvis være et tilbageskridt for biodiversiteten at bygge boliger på Lærkesletten.

Fælleden byder på unikke danske naturoplevelser, og derfor har Enhedslisten fra begyndelsen været imod byggeri her. Naturelskere og helt almindelige københavnere har nydt godt af den helt særlige kombination af storby og vild natur, og alle har været trygge ved tanken om, at fælleden var fredet.

Den tryghed og den tiltro til systemet er nu væk. Et bredt flertal i Folketinget har skyllet fredningerne ud i kloakken for at få gennemført ønsket om at bygge på Amager Fælled. Til skade for natur og biodiversitet.

Under høringen er det kommet frem, at der skal anlægges en asfalteret og belyst cykel- og gangsti ned gennem Strandengen. Med erkendelsen af at man ikke skal bygge på Strandengen, er det håbløst, at man i stedet lægger transportkorridorer samme sted, som dyrene i området med garanti vil være overfølsomme overfor.

Den klemme har flertalspartierne selv sat sig i, og nu betaler københavnerne og naturen prisen for mine politiske kollegers fejlagtige beslutninger. Men hvordan undgår vi så at skære lunser af vores begrænsede naturområder, når der stadig skal være plads til boliger og transport?

Kollektive boformer
Vi er nødt til at gentænke måden, vi indretter os på, og heldigvis mærker jeg en vedvarende interesse for at indrette sig anderledes end de sidste årtiers ofte egoistiske tankegang.

Flere både unge, familier og ældre ønsker at bo i kollektive boformer, fordi de ser værdi i at deles om en del af pladsen.

Det er ikke nødvendigt med et fuldt udstyret køkken til hver familie, og rigtig mange finder glæde i at deles om fællesrum og haveanlæg. Ved at deles om mere, kræver byggerierne mindre plads, og det kan skåne vores natur for meget.

Havnetunnel og rekreative områder

Ved siden af planerne om byggeri på Amager Fælled går et flertal uden om Enhedslisten også med en hed drøm om at bygge en havnetunnel.

Overborgmesteren har lovet, at der ikke bliver krummet et græsstrå på fælleden i forbindelse med en eventuel anlæggelse, men det lader til at blive en svær opgave, hvis man tager udgangspunkt i de hidtidige projekttegninger.

Enhedslisten vil dog gøre, hvad vi kan, for at holde Socialdemokraterne fast på deres valgløfte.

Og så bør andre rekreative områder, som i fremtiden kan se frem til at lægge areal til til- og frakørsler, i øvrigt nyde samme beskyttelse som den, overborgmesteren udsteder for Amager Fælled.

Bragt på Altinget.dk 6. maj 2019

Blogger: