Gorm Anker Gunnarsen. Medlem af Københavns Borgerrepræsentation for Enhedslisten. Medlem af Børne- og ungdomsudvalget og Sundheds- og omsorgsudvalget.

Mere personale til rengøring

Forligskredsen på Rådhuset bestående af Socialdemokratiet, SF, Radikale Venstre, Venstre, Det Konservative Folkeparti og Dansk Folkeparti har vedtaget budgetaftalen for København i 2021.

Her kan læses at ” Tidshorisonten for COVID-19 er endnu uvis. Parterne er derfor enige om at sikre, at Sundheds-og Omsorgsforvaltningens institutioner efterlever Sundhedsstyrelsens retningslinjer. Der afsættes 3,3 mio. kr. årligt…” Nu er det interessante spørgsmål til forligskredsen på Københavns Rådhus: Hvorfor prioriterer man ikke, at samtlige forvaltninger i Københavns Kommune skal efterleve Sundhedsstyrelsens retningslinjer? Det burde jo være en selvfølge, at alle berøringsflader rengøres dagligt – hvorfor har forligskredsen ikke valgt at sikre de samme retningslinjer følges i de københavnske børnehaver, skoler og biblioteker?.

Bragt i Amager Bladet og Østerbro Avis 22/-2020

Blogger: