Gorm Anker Gunnarsen. Medlem af Københavns Borgerrepræsentation for Enhedslisten. Medlem af Børne- og ungdomsudvalget og Sundheds- og omsorgsudvalget.

Giv de yngste kortere skoledage

Vi har nu levet syv år under en lovgivning og et spareregime, som presser de mindste elever til at tilbringe for lang tid i skoler.

GENNEM OTTE år som Enhedslistens skoleordfører på Københavns Rådhus har jeg fulgt med i arbejdet for at afbøde de værste virkninger af skolereformen og lovindgrebet mod lærernes ret til at forhandle deres tid til forberedelse af undervisningen.

Det første gennembrud i dette arbejde var, at Enhedslisten var med i det flertal af københavnske partier uden om Socialdemokratiet, som i 2016 åbnede for, at den alt for lange skoledag kunne afløses af tolærerordninger.

Den beslutninger bliver nu benyttet af flertallet af københavnske skoler både på mellemtrin og i udskoling.

DESVÆRRE har det været rigtig svært at finde finansiering til at sikre lektionernes kvalitet frem for kvantitet for de mindste klassers vedkommende. Elever i indskolingen er jo ikke bare elever, men også børn, der har krav på pasning i trygge rammer i et fritidstilbud efter skole.

Og besparelserne på fritidstilbuddene siden 2013 har gjort det meget dyrt at udvide deres åbningstid for dermed at sikre en kortere skoledag. Socialdemokraterne i København lancerede i Politiken 27. juni et forslag om at sikre flere tolærerordninger til indskolingen. Men vil Socialdemokratiet finde midler til at udvide åbningstid for fritidstilbud, således at indskolingseleverne ikke bare får to lærere i samme lektioner, men også kan få tid til fri leg, rum til alt muligt kreativt og plads til mere selvvalgt dygtiggørelse? Vi har nu levet syv år under en lovgivning og et spareregime, som presser de mindste elever til at tilbringe meget tid i skoler, hvor der har været for mange andre ikkeskolevante elever i samme lokale, hvor der ikke er overskud til at finde løsninger for de specielle elever, og hvor behovet for disciplin ofte overskygger rummet til at øve sig i symboler og undres over alverdens sammenhænge. Vi har flere og flere indrapporteringer om udadreagerende indskolingselever.

Det er svært at forklare, hvis vi ser helt bort fra, at den lange skoledag er et problem i sig selv.

Færre elever per lærer og mindre klasser for de mindste er løsninger, der er vigtige og værd at arbejde for, men også skoledagens længde for de mindste må i spil.

I Enhedslisten vil vi også i indskolingen åbne for, at skolerne kan konvertere den alt for lange skoledag til bedre undervisning ved at give de mindste elever mere fritid.

Det vil være en investering i sikre rammer om mere af den trivsel og leg, som kan give rum og ro til faglig fordybelse i klasseværelset.

Færre elever per lærer og mindre klasser for de mindste er løsninger, der er vigtige og værd at arbejde for, men også skoledagens længde for de mindste må i spil.

Trykt i Politiken 2/7-21

Blogger: