Fra Københavnsbestyrelsen angående valget af borgmesterpost

Kære medlem af Enhedslisten i København.

Efter det flotte valg i København tirsdag nat, vågnede vi op til nyheden om, at Ninna Hedeager Olsen bliver Teknik- og miljøborgmester for Enhedslisten efter nytår.

De sidste par døgn har vi oplevet at flere, særligt de reformramte og arbejdsløse, er uenige i vores prioritering af denne borgmesterpost. De havde gerne set, at vi havde taget posten som Beskæftigelses- og integrationsborgmester.

Vi har stor forståelse for, at de mange reformramte, der står i en helt uholdbar og ulykkelig situation mener, at vores prioritering var forkert. Når et klart flertal i bestyrelsen alligevel valgte at prioritere Teknik- og miljøborgmesterposten, skyldes det, at der her er de største muligheder for at påvirke vores bys udvikling. Byplanlægningen berører alle sociale spørgsmål. Det gælder navnlig boligkampen, hvor vi står overfor et afgørende slag om, hvorvidt der skal skabes de boliger, som opfylder borgernes behov, eller om der fortsat skal bygges rigmandskvarterer uden bopælspligt.

Enhedslisten-København har ikke overladt borgmestervalget og konstitueringen til de udpegede forhandlere, men har på flere bestyrelsesmøder grundigt diskuteret forskellige muligheder og har på den baggrund prioriteret hvilken borgmesterpost vi skulle gå efter. Beslutningen blev, at hvis vi fik 2. valget ville vi gå efter Teknik- og miljøborgmesterposten (førstevalget var overborgmesterposten) – ellers ville vi gå efter Beskæftigelse og Integration.

HVOR KAN VI GØRE MEST?
Vi gik til valg på at mindske uligheden. Københavnerne gav Enhedslisten et godt valg, og sammen med SF og Alternativet gik vi frem til 22 ud af 55 pladser – men altså ikke nok til at vinde et klart flertal for forandring. I den situation peger vi på en socialdemokratisk overborgmester frem for én, som er endnu længere til højre.

Der er altså desværre ikke noget nyt flertal i byen. Der er stadig et stort flertal i København til de partier, som har stået bag de urimelige ulighedsskabende reformer, der rammer fattige, syge og arbejdsløse. Vi havde selvfølgelig håbet, at Enhedslisten ville få en større opbakning, men selvom vi gik frem i stemmetal, gik vi tilbage i procenter og endte med de samme 11 pladser, vi havde i forvejen. Tilstrækkeligt mange andre partier pegede på os som 2. vælger til borgmesterposter. Vi valgte Teknik- og miljøborgmesterposten, fordi det er den post, som er helt central i kampen for social retfærdighed og grøn omstilling. Vi mener, at vi skylder de vælgere, der har stemt på os at forvalte vores mandater, så vi får allerstørst indflydelse og bedst mulighed for at trække byen i en grøn, rød og solidarisk retning. Det var derfor et klart og bevidst valg, da vi satte os på Teknik- og miljøborgmesterposten.

ET OPGØR MED EN ASOCIAL BOLIGPOLITIK
Uligheden stiger i byen. Det skyldes ikke mindst de evigt stigende boligpriser, som forhindrer mennesker med helt almindelige indkomster i at købe en bolig i vores by. Konsekvensen er, at byen deles mere og mere op – at vi får ”velhaverghettoer”, og områder hvor mange med sociale problemer er klumpet sammen.

Den opdeling truer byens fremtid. Man ser den i f.eks. Paris og London, hvor de velhavende bor i byens eksklusive centrum mens forstæderne er socialt belastet slum. Det skaber utryghed og vold og det rammer alle – men naturligvis især alle os, der ikke har råd til at barrikadere os i de velhavendes boligområder. Det er afgørende for medmenneskelighed og gensidig forståelse, at vi i høj grad bor dør om dør og deler de samme byrum, skoler og institutioner.

Derfor mener vi, at boligpolitikken er den vigtigste sociale kampplads i dagens København – for boligpolitikken afgør vores bys udvikling.

En af konsekvenserne af den dybt asociale boligpolitik, som blev vedtaget på Rådhuset i 90’erne (mod vores stemmer), er at mennesker udenfor arbejdsmarkedet får sværere og sværere ved at finde en bolig man kan betale i København. Den gjorde, at man kun byggede store ejerlejligheder, og sammenlægge de små billige boliger. Det, kombineret med de stadig lavere sociale ydelser, betyder at byen bliver mindre blandet og det skaber en enorm usikkerhed og utryghed for den enkelte.
Vi får mest indflydelse på boligpolitikken hvis vi sidder på Teknik- og miljøborgmesterposten. Vi er med til at præge hvordan der bygges, om det er privat eller alment, om det er små billige boliger som også mennesker med lave indkomster kan betale, og hvordan man udvikler de udsatte områder til gavn for de der bor der.

KAMPEN FORTSÆTTER
Det er ingen hemmelighed, at beskæftigelse og integration er et vigtigt område, som står helt centralt i vores fortsatte kamp for et retfærdigt og solidarisk samfund. Og uanset hvem der sidder i borgmesterstolen, er vores kommende BR-gruppe klar til at føre en indædt og hårdtslående kamp i udvalget – ganske som vores dygtige kammerater på Rådhuset har gjort det i de sidste fire år. Den kamp fortsætter. Hvis københavnerne havde givet Enhedslisten større opbakning, havde vi også sat os på dén post, men det blev desværre ikke til to borgmesterposter i denne omgang. Vi holder fast i, at vi sætter os i den stol, hvor vi kan føre allermest Enhedsliste-politik for de mandater vi har – og vi har fuld tillid til, at Ninna bliver en fremragende Teknik- og miljøborgmester.

Vi ser frem til fire røde, grønne og arbejdsomme år med et stærkt hold på Rådhuset.

Det er bestyrelsen, der har besluttet konstitueringsgruppens forhandlingsmandat, men det er Ninna og vores BR-medlemmer, der står i midten af det hele og som skal stå på mål for bestyrelsens beslutninger. Derfor overlader vi de sidste ord i denne mail til et opslag som Ninna har skrevet.

Kammeratlige hilsner,
Københavnsbestyrelsen