Redning af Slagtergårdene lykkedes ikke

Et flertal i Teknik- og Miljøudvalget har godkendt lokalplanen for Sundevedsgade-karreen, og dermed synes skæbnen beseglet for de historiske Slagtergårde

Mandag har et flertal i Teknik- og Miljøudvalget godkendt lokalplanen for Sundevedsgade-karreen. Det til trods for knap 300 københavnere har gjort indsigelser mod projektet. Og samtidig har Slots- og Kulturstyrelsen i forbindelse med en fredningssag vurderet, at der er tale om et særligt kulturmiljø, som kommunen bør bevare for eftertiden. I samme afgørelse slog styrelsen dog fast, at de ikke har bemyndigelse til at træffe beslutning om en fredning, da det er kulturmiljøet samlet set og ikke de enkelte bygninger, der er bevaringsværdige. Derfor kan kun kommunen sikre dette med vedtagelsen af en bevarende lokalplan, som Enhedslisten forgæves har forsøgt at samle flertal for.

”Jeg er utrolig ked af, at det ikke lykkedes at skaffe flertal for at bevare det historiske miljø omkring Slagtergårdene til trods for et stort lokalt engagement. Sagen viser desværre, at der nogle gange kan være langt fra ord til handling i politik, hvor mine kollegaer ellers gerne taler om at lytte til københavnerne og at bevare de enkelte bydeles særlige karakter,” siger teknik- og miljøborgmester Morten Kabell (EL).

Lokalplanen skal nu behandles i Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen.