Tillid frem for kontrol. Ingen jagt på arbejdsløse og syge.

Stands Stressen Sammen

Jobcenteret er som verdens værste kæreste. Du skal stå til rådighed hele tiden. Men Jobcenteret står ikke til rådighed for dig. Og alligevel vil det kontrollere dig. Men hvorfor skal du være under mistanke, bare fordi du står uden job? Nåh jo, det skal du jo for at give dem i job max stress, så de render stærkere rundt i hamsterhjulet til en lavere løn. Det er forrykt, og i Enhedslisten står vi klar med en bulldozer, der kan køre lige gennem beskæftigelsessystemet. Det er jo politikernes skyld, når der mangler jobs – ikke de arbejdsløses.

Enhedslisten vil skabe trygge rammer for alle, der bliver ramt af arbejdsløshed eller sygdom. Det er ikke en hemmelighed, at København i dag er en af de værste kommuner for syge og slidte kontanthjælpsmodtagere. Der er brug for revolution og nytænkning. Det betyder ægte arbejdsformidling og rådgivning med udgangspunkt i lediges egne behov. Og sagsbehandlere, der har tid og kræfter til at hjælpe – under overskriften tillid fremfor kontrol.

Enhedslisten vil også genoprette rammen om det gode arbejdsliv. Udgangspunktet er, at vi arbejder for at leve, men vi lever ikke for at arbejde. Tværtimod er fritiden guld værd, og mange har brug for mere af den, når stress og nedslidning rammer både unge og gamle.

Københavns kommune er Danmarks største arbejdsplads og skal gå forrest for at sænke arbejdstiden til 30 timer om ugen – til samme løn. Erfaringer fra andre steder viser, at effektiviteten stiger og sygefraværet falder, når arbejdstiden bliver kortere. Så regnskabet løber rundt. Samtidigt kommer flere i job, og reformramte slipper fri af systemets meningsløse bureaukrati.

>> Vi arbejder for at leve, ikke omvendt. Vores jobcentre og vores arbejdsmarked bidrage til at sikre det gode liv.
Charlotte Lund, medlem af Borgerrepræsentationen for Enhedslisten

Enhedslisten arbejder for:

  • Tillid frem for kontrol
  • Indfør 30 timers arbejdsuge
  • Ingen jagt på syge og arbejdsløse