SKATs hovedkvarter. Foto: Maria Prudholm

Skat

I det nuværende samfund giver de kommunale skatter os grundlaget for at kunne opretholde og udvikle vores by. Skatten giver os muligheder for at tage demokratiske beslutninger om, hvordan vores by skal udformes.

For Enhedslisten er skatten et redskab til at skabe velfærd og omfordeling. Hverken en lav eller en høj skat er et mål i sig selv. Enhedslisten har medvirket til at sætte skatten ned i kommunen, og vi har været med til at sætte den op. Vores fokus er at imødekomme københavnernes behov og sætte skatten derefter.

I Enhedslisten mener vi, at det er københavnerne, der skal styre byens udvikling demokratisk, frem for at det er markedskræfterne, der får lov at forme byen. Skattepolitikken giver samtidig mulighed for at regulere virksomhedernes ageren.

Regeringens skatteloft for kommunerne gør det svært at bruge skattepolitikken som et redskab til at skabe mere velfærd. Vi i Enhedslisten København vil fortsat kæmpe for at få afskaffet skatteloftet, så skattepolitikken igen kan tilrettelægges ud fra byens skiftende behov og udvikling.

En skattepolitik med progressiv beskatning, hvor skatteprocenten er bestemt ud fra indtægt, ville være den bedste og mest retfærdige måde at beskatte københavnere på.