To Der Spiller Fodbold. Foto: Mark Knudsen.

Kultur og fritid

København skal være en god by at bo i, uanset postnummer. God infrastruktur, vedligeholdelse og investeringer i nye byrum skal være til stede i alle Københavns bydele. Det gælder ikke mindst på kulturområdet.

Kultur er med til at give os livsglæde, og det kulturelle liv og idrætslivet giver os mulighed for at være os selv på en anden måde end på arbejdsmarkedet og i andre af samfundets sfærer. Derfor skal vores institutioner og aktiviteter plejes og passes. Det gælder biblioteker, kulturhuse, musiksteder, teatre, museer, festivals og idrætsområdet.

Alle skal have adgang til kulturtilbud, og kulturen skal være med til at binde os sammen på kryds og tværs i byen. Derfor skal priserne sættes ned for brug af idrætsfaciliteter og kulturhuse.

Vi vil arbejde for, at kulturtilbud og -aktiviteter er med til at skabe dialog og fælles oplevelser mellem københavnerne på tværs af alder og etnicitet, og at især børn og unge bliver inspirerede til at blive medlevende brugere af vores kulturelle tilbud. Det er dog vigtigt, at det ikke bliver et krav, der skal trækkes ned over alle dele af kulturlivet. Der skal også være plads til det nicheprægede og det nørdede.

I hver bydel skal der være kulturhuse, som er åbne for, at de mennesker der bor i området, kan mødes i trygge og gratis rammer. Kulturhusene skal være bemandede af kommunalt ansat personale i hele åbningstiden. Det samme gælder kommunens biblioteker, som skal bevares og forbedres. Bibliotekernes bogsamlinger skal reddes og udbygges, ikke kasseres. Forsøgene med ubemandede åbningstider har ikke fungeret optimalt, og erfaringen fra flere steder er, at det medvirker til at skabe en utryghed, som kan afholde nogle borgere fra at komme.

Enhedslisten vil ikke kommunalisere de foreningsdrevne huse med særligt islæt, for eksempel Christianshavns Beboerhus, Ungdomshuset og Kraftwerket, som alle bidrager til det københavnske kulturliv.

København har et rigt kulturliv. Vi skal skabe gode rammer om de frivillige kræfter i vores kulturliv ved at gøre det nemt at være forening i København og ved at have gode faciliteter.