Christianshavns Beboererhus.

Lokaludvalg og nærdemokrati

København er en stor kommune, og afstanden mellem den enkelte københavner og de valgte repræsentanter er i mange tilfælde længere end i de fleste andre kommuner. Med cirka en tiendedel af Danmarks befolkning samlet i én kommune mener vi i Enhedslisten, at der er behov for, at nogle beslutninger træffes mere på et lokalt end på et kommunalt niveau.

Enhedslisten ønsker lokalt demokrati og ønsker, at københavnerne bredt skal inddrages i alle kommunens planlægnings- og beslutningsprocesser. Lokaludvalgene skal styrkes, så de bliver mere synlige og får flere beslutningskompetencer samt en selvstændig økonomi. Udviklingen af dette skal ske i tæt samarbejde med de eksisterende lokaludvalg.

Lokaludvalgene dannes i dag ved politisk udpegning og indirekte valg. Enhedslisten vil arbejde for, at lokaludvalgene fremover bliver dannet på et bredere demokratisk grundlag. Vi vil i dialog med københavnerne og lokaludvalgene beslutte, hvordan lokaludvalgene kan få en større demokratisk forankring. En mulighed er direkte valg, der vil give alle bydelens beboere mulighed for at påvirke, hvem der sidder i deres lokaludvalg. En anden mulighed er at inddrage københavnerne i forvaltningen af økonomien i deres lokalområde ved brug af borgerbudgetter.

Enhedslisten er åben for andre nærdemokratiske konstruktioner i stil med de tidligere bydelsråd. Det er dog en forudsætning for Enhedslistens opbakning, at nærdemokratiet øges, og beslutningerne kommer tættere på de københavnere, der berøres af dem.