Hånd ud af vindue. Foto: Mark Knudsen

Boliger

København vokser med omkring 1.000 indbyggere om måneden, hvor næsten halvdelen af denne vækst skyldes et højt fødselstal. Boligbyggeriet skal kunne følge med. Tilvæksten i befolkningen betyder, at priserne på boliger stiger, og at København ikke bliver for alle, men kun for de rigeste. Der er brug for et aktivt samarbejde med omegnskommunerne om initiativer, der gør det mere attraktivt at bo udenfor København. Samtidig er der brug for flere billige boliger i København

Vi vil have en by, hvor det er muligt for kommunen at bygge og udleje de nødvendige boliger. Dette stiller et stort flertal i Folketinget sig dog i vejen for. Derfor vil vi presse på for at få ændret Folketingets holdning, så alle københavnere kan få en bolig, der er til at betale.

Vi vil stille større krav til store byggeprojekter, så der laves flere billige lejeboliger. Det gør flere europæiske storbyer allerede. Der skal også stilles krav om, at andelen af mindre lejligheder øges på bekostning af større luksuslejligheder. Muligheden for at slå lejligheder sammen skal også begrænses.

I forbindelse med nye lokalplaner skal vi have så mange almennyttige boliger som muligt, blandt andet fordi den almene sektor skal være et sted, hvor mange slags mennesker bor – og har lyst til at bo. Det er vigtigt for sammenhængskraften og byens fællesskab, at vi ikke kun bor ved siden af mennesker, der ligner os selv. I hele byen skal der derfor være en god blanding af boliger til mennesker i forskellige livssituationer, f.eks. små og større lejligheder, ungdomsboliger, ældreboliger og skæve boliger, samt bedre mulighed for etablering af kollektiver og bofællesskaber.

Boliger er og skal være boliger; derfor vil vi arbejde for, at boligerne i København ikke står tomme. Det er derfor nødvendigt, at der er bopælspligt for alle boliger. Vi skal have et sundt lejemarked i København, og brud på lejeloven skal aktivt bekæmpes. Boligerne skal ikke være genstand for udlejningsspekulation gennem forskellige udlejningstjenester. Enhedslisten arbejder derfor for etablering af en kommunal boligformidling.