Ali Hansen, medlem af Københavns Borgerrepræsentation for Enhedslisten. Medlem af Sundheds- og omsorgsudvalget.

En decentral hjælp til københavnere med diabetes

For at få lov til at bygge et nyt centralt diabetes-center ved den historiske De Gamles By på Nørrebro, har SF opgivet kampen for at bevare Amager Fælled. Med andre ord skaffes pengene til byggeriet som ødelægger kultur, natur og historie i indre by med naturødelæggelsen af Amager Fælled.  

Det er bekymrende, at det kulsorte budgetforlig i København prioriterer byggeri af et nyt centralt diabetes-center et sted, som har en kulturhistorisk værdi og samtidig er svært tilgængeligt for flertallet af københavnere. 

Borgere med diabetes har brug for en mere lokal indsats. Ekspertisen bør i stedet tilknyttes de lokale sundhedshuse. Vi kunne have fået rigtig meget diabetes-forebyggelse og borgernær diabetes-indsats for de 100 mio. kroner, som forliget afsætter til byggeriet ved De Gamles By.

En målrettet forebyggelsesindsats i nærområderne kunne være med til at forebygge diabetes som kronisk sygdom. Derudover ville forebyggelsesindsatsen øge bevidsthed om livstilsændringer, motion og sundhed. Kompetenceudvikling af forebyggelseskonsulenterne kunne understøtte tidlig opsporing af livsstilsygdomme som diabetes hos sårbare ældre. 

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen vurderer, at udgifterne til Forebyggelsespakker til ældreklubber og aktivitetscentre samt Kompetenceudvikling af forebyggelseskonsulenter med ansvar for forebyggende hjemmebesøg ville sammenlagt i de næste 4 år koste kommunen ca. to millioner kroner. 

Med andre ord kunne vi have fået meget mere sundhed med betydelig færre penge, og der ville stadigvæk have været mange penge tilbage til udvidelse af det nuværende center omkring dets nuværende beliggenhed, såfremt man havde ønsket det.

Enhedslisten har lavet sit eget bud på et budget for København. Det kan du læse om her: https://kbh.enhedslisten.dk/enhedslistens-alternative-budget/

Blogger: