Vores undervisningsminister siger, at han er imod lange skoledage. Men hvorfor vil han så ikke frisætte folkeskolerne?

Så hvorfor vil børne- og undervisningsminister Mattias Tesfaye (S) ikke frisætte folkeskolerne i København, så vi for alvor kan forkorte skoledagene, når nu han og folkeskoleforliget gerne vil lange skoledage til livs?

De lange skoledage kom med den nu ti år gamle folkeskolereform, og det har tydeligt vist sig som et fejlslagent storskala-eksperiment.

Særligt har de lange skoledage med minimumstimetal for dansk og matematik svækket fagligheden blandt børn med uddannelsesfremmed baggrund, altså børn med forældre, hvis højeste fuldførte uddannelse er grundskolen.

Det er i hvert fald et problem, vi mærker i København, og som vi i Enhedslisten tog op med børneborgmesteren sidste år til en forespørgsel på et møde i Borgerrepræsentationen.

Vi kan se, at afgangselever fra uddannelsesfremmede hjem klarer sig massivt dårligere i dansk og matematik. Mon ikke forklaringen er, at folkeskolereformen overdængede netop disse elever med dårligt forberedt og meget lidt lydhør undervisning?

I marts viste et flertal i København vilje til at nedsætte minimumstimetallet for dansk og matematik, som folkeskolereformen ellers pådutter os. Vi vil gerne have lov til at lade de københavnske skoler omprioritere kvantitet til kvalitet ved at tillade dem at nedsætte deres timetal i de to fag til niveauet før reformen. På den måde kan vi få bedre forberedt undervisning i et samarbejde mellem to undervisere.

Især vil det gavne det faglige niveau for alle de elever, der ikke kan få supplerende eneundervisning i hjemmet, for at komme igennem afgangsprøvernes nåleøje.

For har man ikke den mulighed, og består man ikke både dansk og matematik, spærrer det for ens adgang til nærmest alle uddannelsesmuligheder.

Mattias Tesfaye og hans folkeskoleforligskreds fra marts påstår, at vi nu har fået et opgør med den alt for lange skoledag. Men det har vi ikke før, skolerne får lov til at forbedre deres undervisning ved at nedsætte minimumstimetallet i de to fag, der fylder allermest i folkeskolen.

Trykt i Berlingske 11. maj 2024

Blogger: Gorm Anker Gunnarsen, Skoleordfører for Enhedslisten i Borgerrepræsentationen