Okay, S. Er det klimahandling eller billige boliger, vi skal vælge fra?

NÅR SOCIALDEMOKRATERNE går til kommunalvalg i 2025, så bliver det med et krav om fyring af 1.000 kommunalt ansatte medarbejdere. Det har den socialdemokratiske kandidat Kasper Dlugatch Stisen meddelt i Politiken.

Nærmere bestemt er det de akademiske medarbejdere, som socialdemokraterne har set sig sure på, og som nu skal ud af vagten.

Det er en opsigtsvækkende melding. Ikke mindst fordi socialdemokraterne har siddet på overborgmesterposten i over 100 år og dermed har haft ansvaret for den overordnede personalepolitik i kommunen i al den tid. Det er altså i høj grad socialdemokraternes egen ageren, som Kasper Dlugatch Stisen ønsker at gøre op med.

Socialdemokraterne har regnet sig frem til, at der er 1000 flere akademikere ansat i Københavns Kommune i forhold til andre kommuner målt på størrelse. Derfor skal der nu skæres ned på analyser og dokumentation, og 1000 medarbejdere skal have en fyreseddel.

Socialdemokraterne gør sig imidlertid ikke nogen overvejelser om, hvorvidt der kan være brug for flere akademikere, fordi Københavns Kommune er en stor kommune og skal løse mere komplekse problemstillinger end i mindre byer, og at vi derfor også har brug for mere viden.

For det er jo netop de komplekse problemstillinger, som København står overfor, som vi skal bruge alle gode kræfter til at løse.

SOCIALDEMOKRATERNE FORTÆLLER heller ikke, hvilke analyser vi ikke længere har behov for. Er det f.eks. de analyser, der er blevet udarbejdet i forbindelse med kommuneplanen? Analyser, der viser udviklingen på boligmarkedet og peger på, hvad vi skal gøre, hvis vi gerne vil have boliger nok til de stadigt flere københavnere og vil have en blandet by, hvor der er boliger til dem, der arbejder i byen? Eller er det klimaenhedens arbejde med at nedbringe byens CO2-udslip, der skal skrottes?

Når vi i fællesskab i Borgerrepræsentation har vedtaget, at vi skal have en analyse af, hvordan vi løser boligproblemerne i vores by, så er det jo, fordi de nemme løsninger ikke er givne, og de kræver et stort arbejde for at kunne blive til virkelige løsninger for det hårdt pressede boligmarked.

Når vi i fællesskab har besluttet, at vi vil have en klimaplan 2035, som skal sikre, at København lever op til sit globale klimaansvar, så kommer det jo ikke til at ske af sig selv. Derimod kræver det, at de dygtigste hoveder, vi overhovedet har, følger op på de politiske ambitioner og kortlægger, hvad vi kan gøre, og hvordan vi sammen med borgere, virksomheder og civilsamfund kan nedbringe CO2 udslippet.

HVIS MAN VIL FYRE 1.000 medarbejdere, så skylder man som minimum at fortælle københavnerne, hvilke opgaver der ikke længere skal udføres. Og i særdeleshed skylder man da at fortælle københavnerne, hvad det er, København ikke skal løse af komplekse problemer.

Der er naturligvis nogle af akademikerne i Københavns Kommune, der bruger tid på unødvendigt bureaukrati, krævet af regering og folketing. For eksempel kræver selskabsgørelsen af affaldsområdet mange kræfter. Som vi gerne brugte på andre opgaver. Men hvis socialdemokraterne vil ændre på det, så må de snakke med deres partifæller i regeringen.

I Enhedslisten sætter vi pris på alle vores dygtige medarbejdere. Uanset om de passer børn i børnehaverne, underviser i skolerne, yder omsorg i hjemmeplejen, tømmer affaldsspandene eller udarbejder analyser, der skal give svar på de komplekse problemstillinger, vi står med i landets største kommune.

Vi har brug for jer alle sammen, når vi skal gøre København endnu bedre at bo i – også efter næste kommunalvalg.

Bragt i Politiken 11. maj 2024
Blogger: Frederik W. Kronborg, Gruppeforperson for Enhedslisten i Borgerrepræsentationen